Partnerne bak det norske web- og tjenestedesignselskap Netlife Research har bestemt seg. Nå selger de selskapet som på Kampanjes «Byråprofil»-undersøkelse i fjor ble kåret til «Årets design- og teknologibyrå» til Posten. Posten kjøper opp byrået gjennom sitt DM- og CRM-byrå Bring Dialog, men ifølge daglig leder i Netlife Research, Martin Vikesland, har et salg aldri stått høyt på agendaen i byrået som ble startet opp for 15 år siden.

- Vi hadde nettopp gjort en grundig jobb sammen med de ansatte i fjor der vi så på posisjonen vår og hvor vi ønsket å være. Da pleier vi også å ta en snakk på byen om det er lurt og fortsette som vi har gjort og ta neste steg selv, men vi var mer usikre nå enn vi har vært tidligere på om vi skulle fortsette alene. Alt smelter sammen og vi er heller ikke den største i byen muskelmessig selv om vi har en sterk posisjon, sier Martin Vikesland til Kampanje.

- Trodde dere at dere noen gang kom til å selge til Posten?

- Nei, vi har ikke gått rundt og trodd det. Når vi la denne strategien, gikk vi noen runder på nordisk nivå før vi bestemte oss for å skalke lukene og ta neste skritt selv. Men med oss i det kartet og i det markedet som Bring Dialog opererer hadde vi konkludert med at vi trenger en partner, men så ikke hvem. Bring Dialog og Posten var ukjente for oss, sier Vikesland.  

Noen av de største eierne i Netlife er Jostein Magnussen, Even Risbakken, Eldar Grande Vollan og Martin Vikesland selv. Nå casher de ut en del samtidig som det også reinvesteres aksjer i et nytt holdingselskap som skal eie både Bring Dialog og Netlife Research.

- Så nå har du oppgradert sommerferieplanene?

- He, he. Nei det blir ingen endringer der, men det blir en fin sommer, sier Vikesland.

Vil omsette for 300 mill.
Til sammen ville det nye selskapet hatt en omsetning på 280 millioner kroner i år og ha et akkumulert overskudd på drøye 20 millioner kroner. Administrerende direktør i Bring Dialog, Arild Horsberg, sier kjøpet nok ikke hadde kommet i stand uten Postens interesse for det digitale byrået.

- Netlife Research har en spesielt sterk posisjon innen brukervennlighet og digitale løsninger. Det er et anerkjent selskap som kan vise til svært gode resultater for kundene. Sammen kan selskapene levere en integrert kundereise i alle inn- og utgående kanaler. Det er det ingen andre i Norge som kan, og vi er trygge på at det vil gi store gevinster for kundene våre. Det er også viktig å understreke at Posten hadde aldri kjøpt Netflife hvis ikke Bring Dialog hadde eksistert. Det er viktig å presisere, sier han.

Forventningen til eieren Posten er at det nye sammenslått holdingselskapet skal levere marginer i størrelsesorden ti prosent.

- Det er i det området det ligger. Det er der vi har holdt oss de siste årene i Bring Dialog, sier han.

- Og hvor mange år vil det gå før Posten og konsernsjef Dag Mejdell har fått igjen pengene sine?

- Ha ha, godt forsøk, sier Arild Horsberg.

De første samtalene startet allerede i fjor høst etter Horsberg hadde fått et mandat fra konsernsjef Dag Mejdell i Posten til å utrede et kjøp.

- Det ble stille i rommet da jeg tok opp den siste sliden der det stod at vi utredet et kjøp, sier Horsberg.

Martin Vikesland i Netlife mener Bring Dialog og Netlife kommer til å utfylle hverandre. - Vi var et speilbilde av hverandre. Vi hadde et hull der Bring Dialog hadde et motsatt hull. Vi hadde ikke kompetanse på det som er kundedata og CRM og kundeprosesser under våre digitale løsninger skulle vi tatt den posisjonen gjennom organisk vekst vill det krevd en større intern endring, sier Vikesland.

Kjøper 80 prosent av Netlife
Bring Dialog jobber med store norske kunder som Gjensidige, Bertel O. Steen og Hafslund, er et selskap bestående av rundt 80 ansatte og har nærmere 180 millioner kroner i omsetning, tjener penger og sitter i sine lokaler på Skøyen. Selskapet jobber både med direktemarkedsføring analogt og digitalt og tilbyr én til én-dialog gjennom nyhetsbrev, mobil og enkle kampanjesider og kundedatasystemer eller det som i dag går under navnet automatisert markedsføring (marketing automation eller MAS, red. anm.).

- I tre år har jeg gått og sagt at én til én-kommunikasjon og CRM nærmer seg CX eller kundeopplevelser, design og web og lurt på om det er noen selskaper i Norge som har skjønt dette her og svaret var nei det er det ikke. I Danmark derimot opplevde jeg at mange selskaper allerede jobber integrert i alle kanaler og dermed ender vi nå opp med at Posten kjøper 80 prosent av Netlife Research, fortsetter Horsberg.

De to selskapene skal begge bestå som selskaper med hver sin ledelse, men blir søsterselskaper som ligger under ett nytt holdingselskap der Posten eier 80 prosent og nøkkelpersoner de resterende 20 prosentene. Det er revisjonsselskapet BDO som stod bak verdivurderingen av selskapene og gjennomførte den såkalte due dilligence-prosessen.

- Begge parter er fornøyd med oppgjøret som er blanding av kontanter og aksjer, men vi kommenterer ikke verdivurdering eller kjøpesummen, sier Horsberg.

Martin Vikesland vil fortsette å lede Netlife Research, mens Arild Horsberg vil fortsette å lede Bring Dialog. Horsberg vil i tillegg være administrerende direktør i den nye gruppen som tar navnet, Netlife Gruppen.

- Vi blir søstre eller brødre og to sidestilte selskaper i en selvstendig gruppe i Posten. Vi skal levere integrert og totale løsninger basert på kundedata for den totale kundeopplevelsen til norske annonsører. Det er det ingen andre aktører som gjør i Norge i dag, sier Horsberg.

- Er det ikke dette de store konsulentselskapene Deloitte og Accenture sier de skal gjøre?

- De sier de skal gjøre, men vi gjør det allerede i dag, sier Horsberg.

Les også: - Blir hardere kamp om oppdragene

Les også: Giganter kaster seg over norsk byråmarked

- Ferdig med nettplakater
Netlife-sjefen sier markedet for nettsider har vært i en rivende utvikling de siste årene.

- Nettsider som plakat på internett var vi ferdige med for lenge siden. Nå er det kundeprosesser hele veien og dette er løsninger som backes opp av data og CRM. Her har vi laget skall og design for hvordan dette skal se ut også har vi vært helt prisgitt at kunden selv har klart å koble dette riktig mot sine kundedata for å støtte hele livsløpet til kunden, sier Vikesland.

Han mener Bring Dialog og Netlife kommer til å utfylle hverandre.

- Presentasjonene våre var et speilbilde av hverandre. Vi hadde et hull der Bring Dialog hadde et motsatt hull. Vi hadde ikke kompetanse på det som er kundedata og CRM og kundeprosesser under våre digitale løsninger skulle vi tatt den posisjonen gjennom organisk vekst vill det krevd en større intern endring, sier Vikesland.

Styreleder i Bring Dialog, Gro Bakstad, sier Posten Norge «i mange år har tilpasset seg digitaliseringen av samfunnet»-

- Nå kjøper vi oss opp i Netlife Research som sammen med Bring Dialog blir et unikt, datadrevet digitalt designmiljø. I dag ønsker Netlife Research mer kompetanse innen CRM, kundedata og dataanalyse. Bring Dialog har behov for digital UX-kompetanse for webløsninger og design. Sammen vil disse selskapene lage bedre digitale kundeopplevelser enn hver for seg, sier Gro Bakstad i Posten Norge.