KNUT-KRISTIAN HAUGER, ansvarlig redaktør/daglig leder.
95 89 98 77   knutkristian@kampanje.com

REDAKSJONEN:

DAG ROBERT JERIJERVI,  desksjef/journalist.
40 28 07 71    dagrobert@kampanje.com

ERLEND FOSSBAKKEN, desksjef/journalist.
40 24 37 24 erlend@kampanje.com

HILDE NYMAN, journalist.
47 03 45 66, hilde@kampanje.com

KOMMERSIELL AVDELING:

NINA GADE TENVIK, kommersielt ansvarlig / forretningsutvikler.
91 37 67 76 nina@kampanje.com

AMedia

ANNE MARGRETHE HORVEI BARNEVIK, Key account manager
98 20 99 51 annemargrethe@kampanje.com

Emilie

EMILIE ELORANTA ROSSHOLT, markedsansvarlig.
40 29 11 15 emilie@kampanje.com