Hybridbyrået Atyp  satt allerede på reklamekontoen, men nå får reklame- og mediebyrået også kontoen for mediebyråtjenester. Ifølge utlysningen på Doffin har oppdraget en øvre verdi på 40 millioner kroner. Oppdraget ble utlyst i mars, og har tidligere blitt omtalt av Kampanje.

Det er EssenceMediacom som tidligere har sittet på avtalen. De ønsket å forsvare kunden, men det er nå klart at Atyp gikk seirende ut av byråkonkurransen.

Les også: Skatteetaten bommet på millionramme - nå tredobler de verdien i nye medieavtaler.

Syv mediebyråer konkurrerte om anbudet og Atyp gikk seirende ut etter å ha fått toppscore på tildelingskriteriet oppdragsforståelse. Dette kriteriet utgjorde 50 prosent av totalevalueringen.

Det skriver Atyp i en pressemelding.

- Som reklamebyrå for Skatteetaten har vi allerede fått mulighet til å bryne oss på interessante problemstillinger og et viktig samfunnsoppdrag  Dessuten har vi blitt møtt av engasjerte og dyktige folk som brenner for å skape gode resultater. Vi gleder oss til å utvide dette samarbeidet også til å gjelde medieplanlegging, sier Atyp-rådgiver Svein Larsen i meldingen.

Byråleder Hågen Pettersen sier de opplever at stadig flere annonsører er interesserte i å samle reklameproduksjon og medietjenester under samme tak.

- Vi er selvfølgelig svært fornøyde med at en stor og betydningsfull samfunnsaktør som Skatteetaten velger Atyp som første sted å prøve ut dette, sier Hågen Pettersen i meldingen.

I tildelingsbrevet trekker Skatteetaten blant annet frem at «Atyp fremstår som et nytenkende byrå som med sin tilnærming tester og utvikler sine arbeidsprosesser kontinuerlig for å være oppdatert på nye trender og utviklingen i medielandskapet.»

- Samlet viser Atyp gjennom sin besvarelse både en svært god forståelse for oppgaven og for Skatteetaten som aktør. De har konkrete og helhetlige anbefalinger som begrunnes godt og de viser at de evner å utfordre og tenke nytt på en strategisk og overbevisende måte, heter det i tildelingsbrevet.