Det opplyser Datatilsynet i en pressemelding.

Datatilsynet har vedtatt et forbud mot atferdsbasert markedsføring på Instagram og Facebook. Meta, som eier begge selskapene, etterkom ikke vedtaket, og Datatilsynet besluttet derfor å ilegge meta dagbøter.

Meta-selskapene klaget vedtaket om dagbøter inn for Personvernnemnda, som nå gir Meta Ireland og Facebook Norway medhold. Forbudet mot atferdsbasert reklame blir imidlertid stående.

- Det er det viktigste i denne saken. Vi er overrasket over avgjørelsen fra Personvernnemnda, men tar den selvsagt til etterretning, sier direktør Line Coll i Datatilsynet.

I utgangspunktet sier loven at Datatilsynet kan ilegge dagbøter når virksomheter bryter personvernforordningen. Personvernnemnda har imidlertid nå avgjort at det må gjøres unntak fra dette når det er snakk om internasjonale virksomheter.

- Fortolkningen til personvernnemda tar fra oss et viktig virkemiddel i møte med store internasjonale selskaper. Dette vil også medføre at norske virksomheter kan ilegges dagbøter, mens de store internasjonale aktørene går klar. Dette er uheldig forskjellsbehandling, og vi håper lovgiver kommer raskt på banen med en avklaring, sier Line Coll.

Les også: Datatilsynet vil gi Meta dagbøter på 1 million kroner