1
- Man kan sette spørsmålstegn ved byråenes uavhengighet
KOMMENTAR