- Det finnes ingen vaksine som beskytter hundre prosent mot cyberkriminalitet
KOMMENTAR