- Det offentlige kommer til å bruke massevis av penger på PR-byråene også i fremtiden
KOMMENTAR