Sølvrev er et prisvinnende produksjonsselskap med base i Bergen og Oslo. Kjent for sin kommersielle teft og effektive produksjoner, tilbyr de alt innen filmproduksjon for markedsføring. Blant kundene deres finner vi navn som Tine, DnB, Sparebanken Vest, Ark og Høyre, og de har laget musikkvideoer med kjente artister som Aurora, Sondre Lerche og Astrid S. Med en spennende portefølje ønsket Sølvrev å lage et magasin som presenterte deres arbeid, og vi fikk dermed et veldig spennende oppdrag. Dette samarbeidet har resultert i et magasin som er noe langt mer enn bare en salgsbrosjyre, men snarere noe personlig fra Sølvrev selv.

Sammen ble vi enige om å skape et magasin som ikke bare informerte, men også inspirerte. Fokuset var ikke lenger kun på design, men heller gå nærmere inn på en konseptidé som virkelig skilte seg ut. Så, hvordan gjør man det?

Et av Steve Jobs’ mest kjente prinsipper var «how the product reveals itself». Det handler i stor grad om at den første interaksjonen med et produkt har en varig innflytelse på brukerens oppfatning. Ved å gjøre denne opplevelsen minneverdig, skapes en umiddelbar følelse av verdi og forventning. Dette prinsippet ønsket vi å implementere i magasinet, og vi hentet derfor inspirasjon fra den store bunken med Sølvrevs kunder – musikkartister. Slik kom ideen med å utforme magasinet som et LP-omslag, og la forsidebilde av magasinet være en plate.

Layout som viser bredde

Sølvrev leverte tekstinnholdet og bilder fra produksjonene, mens Suburbia sto for layout – med inspirasjon hentet fra forskjellige grafiske uttrykk fra musikkbransjen. Samarbeidet vårt var svært tett gjennom hele prosessen, og den kreative gjengen i Sølvrev leverte innspill på både form og design. Magasinet har fått et variert uttrykk som reflekterer bredden i Sølvrev sine produksjoner, hvor design og layout reflekterer egenarten til de forskjellige historiene og filmcasene som blir presentert. Dette har resultert i et magasin uten den klassiske, visuelle røde tråden, men i en annen variant som viser frem bredden i produksjonsselskapets arbeid.

Fra film til print

Magasinets hovedformål har vært å gi Sølvrev en mulighet til å nå ut til et bredere spekter av potensielle kunder. I tillegg bestemte Sølvrev seg underveis i prosessen for at de vil gi ut et magasin som oppsummerer deres arbeid og prestasjoner hvert år. Det er spennende å se at et produksjonsselskap kjent for sitt digitale fokus og drevet av unge, nytenkende mennesker, omfavne det tradisjonelle magasinformatet.