Er du interessert i ungdom og har evne til å sette deg inn i brukernes informasjonsbehov? Vil du jobbe med å utvikle og forvalte innhold for et nettsted i stor vekst? Da ønsker vi å snakke med deg.

Ung.no er statens primære kanal for informasjon til ungdom mellom 13 og 20 år. I 2023 hadde vi over 22 millioner besøk.
Nettstedet dekker en rekke ulike temaer, og fagstoffet på ung.no må kontinuerlig fornyes og kvalitetssikres. Til dette viktige arbeidet trenger vi en dyktig innholdsrådgiver i 100 % midlertidig stilling i 1-ett år, med mulighet for forlengelse.

Ung.no har behov for en erfaren ressurs som kan jobbe med forvaltning og produksjon av innhold for ung.no.  
 
Som innholdsprodusent hos ung.no vil du være med på å videreutvikle innholdet på nettsiden, og sørge for at vi treffer målgruppens behov og preferanser. Du vil også bidra til å holde innholdet vårt oppdatert og kvalitetssikret, jobbe med tekstproduksjon, og bidra inn i øvrig redaksjonelt arbeid. En viktig del av jobben er å samarbeide med fagpersoner og andre eksterne leverandører. Dette arbeidet innebærer produksjon av innhold, og å sørge for at innholdet er tilpasset målgruppen i språk og presentasjonsform.

Du blir en del av et engasjert og fremoverlent team med mange spennende aktiviteter og prosjekter. 

Kvalifikasjoner

  • Du har utdannelse på minimum bachelornivå, innen kommunikasjon/ journalistikk  
  • Du har dokumentert arbeidserfaring med innholdsarbeid for et større nettsted 
  • Du har erfaring med produksjon og forvaltning av innhold til ulike flater/plattformer 
  • Du har erfaring fra strategisk arbeid med SEO (søkemotoroptimalisering) og har kjennskap til SEO- verktøy som Semrush, Ahrefs eller lignende.  Du har erfaring med bruk av analyseverktøy som Matomo, Google Analytics eller lignende for å forstå hvilket innhold som engasjerer og gjøre forbedringer i tjenesten 
  • Du har gjerne erfaring fra å jobbe innhold for målgrupper mellom 13- og 20 år og forståelse for hva som treffer denne målgruppen 
  • Du har gjerne erfaring fra offentlig sektor  
  • Du bør i tillegg være svært god på tekstarbeid og klarspråk, og har evnen til å formidle fagstoff på en enkel og engasjerende måte
  • Være en bidragsyter i avdeling Ung på tvers av våre ansvarsområder

Hvilke personlige egenskaper ser vi etter? 

Til denne jobben trenger vi deg som er strukturert og systematisk, har det overordnede blikket, og evner å se hele tjenesten ung.no. Du er nytenkende og proaktiv, og ser nye løsninger for hvordan vi kan utvikle innholdet for å treffe målgruppens behov. 
 
Du trives med å jobbe selvstendig, samtidig som du er en positiv og engasjert bidragsyter i arbeidsgrupper. I tillegg er du fleksibel og opptatt av at vi sammen skal levere best mulig til våre viktige målgrupper og samarbeidspartnere. For å lykkes i rollen er det avgjørende at du har svært gode samarbeidsevner.  

Hva får du hos oss? 
Har du lest helt hit, er jobben forhåpentligvis interessant for deg. Hos oss får du være med på å bidra til at ungdom får tilgang på viktig, kvalitetssikret informasjon, og det mener vi har en stor verdi.

Du vil få stillingskode rådgiver eller seniorrådgiver. Nøyaktig hvor mye du får i lønn avhenger av kvalifikasjonene dine, men den vil ligge mellom 524 700 og 759 100 kr i året. Er du spesielt godt kvalifisert til stillingen, kan vi vurdere å gi deg noe høyere lønn enn dette.  
I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si fleksitid, sommertid og medlemskap i Statens pensjonskasse, noe som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden.

Informasjon til deg som søker
Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Stillingen er for tiden lagt til avdelingen ung.no. 
Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.
Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

En god barndom varer livet ut! Bufdir har kanskje landets viktigste samfunnsoppdrag: Vi vil gi barn og unge en best mulig oppvekst. Derfor jobber vi med barn, ungdom og familier, og vi tilbyr både barnevernstjenester og familieverntjenester på vegne av staten.

Vi jobber med likestilling og ikke-diskriminering og utjevning av levekårsforskjeller slik at alle skal kunne få de samme mulighetene til å delta i samfunnet uavhengig av blant annet alder, kjønnsidentitet, seksuell identitet eller funksjonsnivå. Vi gjør mye, og framover vil vi gjøre enda mer. Derfor trenger vi fler på laget – vil du være med? Les mer om oss på bufdir.no.