Vil du lede Norges råeste rekrutteringskampanje?

Norge er en av verdens ledende maritime nasjoner. Bedriftene i maritim næring har et stort behov for et bredt spekter av kompetanse i årene fremover. Næringen har gått sammen om en felles omfattende rekrutteringskampanje; Maritim Karriere, som skal jobbe målrettet for å sikre rekruttering og kompetanse til næringen for fremtiden.

Vi er på jakt etter deg som kan lede denne kampanjen.

Kampanjen eies av Norges Rederiforbund og Maritimt Forum, to tunge organisasjoner i maritim næring. Du vil bli del av et større team som jobber med kompetanse, rekruttering og utdanning, og vil få et bredt kontaktnett i bedrifter og organisasjoner i maritim næring.

Hovedmålgruppen for kampanjen er aldersgruppen 13-25 år. 

Vi er på jakt etter deg som har et strategisk hode, og som samtidig trives i den operative rollen. Du får ting gjort og kan lede store prosjekt.

Du er kreativ og har øye for innhold som kan skape oppmerksomhet og engasjement, og har en målgruppeforståelse. Det er en fordel om du har tidligere erfaring fra å lede kampanjer mot en yngre målgruppe.

 Arbeidsoppgaver:

 • Strategisk og operativ ledelse av kampanjen Maritim Karriere
 • Målrettet og effektiv kampanjekommunikasjon mot målgruppen 13 – 25 år
 • Koordinering og samordning med andre aktører på området
 • Proaktiv ekstern kommunikasjon gjennom presse, foredrag og direkte dialog med sentrale interessenter
 • Bestille og koordinere ekstern bistand til kampanjen
 • Evaluere, måle og rapportere kampanjens effekt og bidrag

Kvalifikasjoner

 • Har Bachelor/mastergrad innen markedsføring/kommunikasjon/journalistikk
 • Har minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • Har erfaring med og kan vise til resultat fra arbeid med større kommunikasjonskampanjer
 • Har god målgruppeforståelse, og har med fordel jobbet med kampanjer rettet mot denne tidligere
 • Har erfaring med å jobbe med presse
 • Har meget god skriftlig formidlingsevne, og et øye for design og layout.
 • Har erfaring med planlegging, publisering og oppfølging av innhold i digitale kanaler
 • Kan vise til god bestillerkompetanse og erfaring med å jobbe med underleverandører
 • Er en lagspiller, men jobber også godt alene.
 • Ønsker å lære og utvikle deg, samt dele kunnskap og erfaring.
 • Det er også ønskelig med kompetanse med video/film, grafisk design eller klipping.