Har du lyst til å være med å videreutvikle Norges største digitale tjeneste forungdom? Jobber du strukturert og evner å yte god service i møte med ulike samarbeidspartnere? Da er dette en unik mulighet for deg!

DigiUng-samarbeidet er i utvikling og vi har behov for to dyktige medarbeidere 100 % i midlertidige stillinger på 2-to år, med mulighet for forlengelse.

Ung.no er statens primære kanal for informasjon til ungdom mellom 13 og 20 år. Vi gir ungdom svar på det aller meste gjennom ulikt redaksjonelt innhold, sosiale medier og spørsmål- og svartjenesten. Dette får vi til gjennomsamarbeid med både interne og eksterne partnere. For å holde styr på alt, trenger vi din hjelp.

Hos oss blir du en del av en avdeling som jobber godt sammen med planlegging og gjennomføring - og som ser resultater av det vi gjør. Vi synes vi har et av de viktigste samfunnsoppdragene i landet. Gjennom å jobbe forebyggende med informasjon rettet mot ungdom, vil du bli et viktig administrativt bindeledd mellom ung.no og virksomheter i DigiUng-samarbeidet.

I jobben hos oss vil du blant annet:

 • Forberede, gjennomføre og evaluere møtene i DigiUng-rådet, herunder innhente innspill til og koordinere utarbeidelsen av agenda, saksunderlag og referat
 • Utrede og legge frem saker til DigiUng-rådet, og følge opp rådets anbefalinger og beslutninger
 • Forberede, gjennomføre og evaluere møtene i felles fageierforum, herunder innhente innspill til og koordinere utarbeidelsen av agenda, saksunderlag og referat
 • Innlemme nye virksomheter i det operative samarbeidet, med hensyn til roller og ansvar
 • Forvalte og følge opp DigiUngs kommunikasjonsstrategi internt og eksternt
 • Sørge for koordinering og prioritering av henvendelser og innspill fra DigiUng-samarbeidet
 • Forvalte nettstedet digiung.no i samarbeid med andre aktører
 • Være en bidragsyter i avdeling Ung på tvers av våre ansvarsområder


Arbeidsoppgaver

Hva slags bakgrunn ser vi etter?

 • Du må ha utdannelse på bachelornivå.
 • Du må kunne uttrykke deg godt, både skriftlig og muntlig.
 • Du må ha god kjennskap til digitale verktøy og evnen til raskt å lære deg nye. Det er en fordel om du er kjent med statistikkverktøy, publiseringsverktøy, Excel, Teams, og/eller lignende verktøy.
 • Det er et krav med tidligere arbeidserfaring


Hvilke personlige egenskaper ser vi etter?

Til denne jobben trenger vi deg som jobber systematisk og effektivt, er løsningsorientert og ønsker å yte god service i møte med andre mennesker. Du trives med viktig rutinearbeid, men er forberedt på det uventede, og du evner å håndtere ulike henvendelser i en hektisk arbeidshverdag.

I tillegg til forvaltning og utvikling, vil en viktig del av stillingen vil være å jobbe med operasjonaliseringen av DigiUng-samarbeidet, og bidra i arbeidet med å koordinere ulike oppgaver på tvers av et betydelig antall virksomheter som deltar i DigiUng-samarbeidet. (https://www.digiung.no/)

Du bør ha svært gode samarbeidsevner, og må kunne jobbe tett med teknisk team, innholdsredaksjonen i ung.no, analyseteam og avdelingen forøvrig.

Du trives med å jobbe selvstendig, samtidig som du er en lagspiller og konstruktiv bidragsyter i arbeidsgrupper. Som en del av ung.no avdelingen bør du ha en positiv innstilling, være løsningsorientert og ha et engasjement for målgruppen. Du motiveres av at samfunnsoppdraget til ung.no

Hva får du hos oss?

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1434 som rådgiver, eller 1364 seniorrådgiver med lønn fra 557 100 - 870 900,-. Avlønning og stillingskode vurderes etter helhetlig vurdering av kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.


Informasjon til deg som søker

Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Stillingen er for tiden lagt til avdeling ung.no i Bufdir

Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisk som vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et eventuelt intervju.

 

Om arbeidsgiveren

En god barndom varer livet ut! Bufdir har kanskje landets viktigste samfunnsoppdrag: Vi vil gi barn og unge en best mulig oppvekst. Derfor jobber vi med barn, ungdom og familier, og vi tilbyr både barnevernstjenester og familieverntjenester på vegne av staten.

Vi jobber med likestilling og ikke-diskriminering og utjevning av levekårsforskjeller slik at alle skal kunne få de samme mulighetene til å delta i samfunnet uavhengig av blant annet alder, kjønnsidentitet, seksuell identitet eller funksjonsnivå. Vi gjør mye, og framover vil vi gjøre enda mer. Derfor trenger vi fler på laget – vil du være med? Les mer om oss på bufdir.no.