Tirsdag startet lønnsforhandlingene mellom Norsk Journalistlag (NJ). Og Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Det er satt av tre dager til forhandlingene som i skrivende stund pågår på Thon Hotel Arena i Lillestrøm.

Forhandlingene ledes av Dag Idar Tryggestad, leder for NJ på den, ene siden av bordet, og Pernille Børset, leder for juridisk avdeling i MBL, på den andre siden.

Les også: NJ og MBL klare for «krevende» lønnsforhandlinger: - Journalistene ligger etter

Kort tid før forhandlingene starter møter Kampanje Tryggestad og Børset. Tryggestad forteller at lønn ikke er eneste fokus for forhandlingene, men at det «selvsagt» er en sentral del.

- Penger er viktigst
- Dette er et hovedoppgjør så det handler om mer enn penger, men penger er viktigst i årets oppgjør. Penger gjennom generell lønnsøkning og men også med å prioritere ulemper og større fokus på skille mellom jobb og fritid.

Han forteller at de også kommer med tekstforslag til endringer i ordlyden, og at disse forslagene er en større pakke enn under mellomoppgjøret.

- I fjor var det en god del lønnsdiktat, særlig i Schibsted. Er det noe dere tar med dere inn i årets forhandlinger?

- Ja, absolutt. Det er bekymringsfullt at det er så mange lønnsdiktat lokalt. 29 i tallet i fjor, det spenner seg fra de minste til de største. Det som er mest kjent er at alle de store avisene i mediehuset Schibsted havnet i diktat, det legger press på sentraloppgjøret.

- Andre industrier virker å ha kommet OK gjennom lønnsforhandlingene sine så langt. Hvordan tror du det vil gå for journalistenes del?

- Vi er en uavhengig fagforening, så vi forhandlinger ikke på frontfagsrammen. Men vi lever jo i det samme samfunnet så vi vet litt om hvordan nivå dette vil ligge på. Det har ikke vært konflikt på tariffområdet på 20 år, og vi har knapt nok vært hos meklingsmannen så det viser at vi har god tradisjon for å finne løsninger. At vi greier å løse vanskelige spørsmål, og det håper jeg at vi klarer de neste tre dagene.

Et godt mål å bli ferdig på tiden
MBL og NJ har satt frist til å bli ferdig klokken 20.00 på torsdag. Børset er ordknapp om forhandlingene da Kampanje møter henne, men forteller at å bli ferdig med forhandlingene på tiden er et godt mål.

- Jo tidligere på morgningen det blir, des dårligere blir ofte tekstene. Så det synes jeg er et godt mål om å bli ferdig. Vi har satt frist til klokka 20.00, tidligere hadde vi 00.00. Det er for å presse oss selv til å bli ferdig på et tidligere tidspunkt.

I en pressemelding fra MBL, som gikk ut tirsdag formiddag, sier Børset følgende om forventingene til forhandlingene:

- Vi går selvfølgelig inn i forhandlingene med mål om å finne en forhandlingsløsning og har satt av tre hele dager med nettopp dette for øyet, sier MBLs forhandlingsleder Pernille Børset ved inngangen til forhandlingene. - Dette gir oss tid til å gå grundig inn i problemstillingene og jobbe godt slik at vi kan finne løsninger som på den ene side gir bærekraftige arbeidsvilkår og lønnsvilkår, og som samtidig er balansert opp mot bedriftenes lønnsevne og behov, sier hun.