NRK er tilgodesett med 6,1 milliarder kroner i regjeringens budsjettforslag for 2023. Det utgjør en vekst på rundt halvannen prosent og er lavere enn pris- og lønnsveksten regjeringen ellers har lagt til grunn for statsbudsjettet.NRK hadde på forhånd bedt om en vekst i tilskuddet som er høyere enn pris- og lønnsveksten. Avviket er større enn de på forhånd hadde ventet, forteller økonomidirektør Andreas Norvik i NRK. Han anslår at de får kostnader på over 100 millioner kroner som ikke blir kompensert.- Dette blir krevende. Jeg er overrasket over at vi ikke fulgte mediestøtten tettere og ligger nærmere lønns- og prisveksten, sier han til Kampanje.- Hva betyr det for NRK at dere ikke får kompensert for hele pris- og lønnsveksten i 2023? 

- Vi må ta dette innover oss når vi skal levere på oppdraget vårt. Vi må være litt mer selektive og det kommer til å innebære mer effektivisering, sier han.

Les også: Regjeringen avviser medietoppenes bekymringer - vil ikke begrense NRKs tilbud på nett- Blir et unntaksår
Økonomidirektøren understreker at de har forståelse for at regjeringen holder igjen.- Vi forstår også situasjonen landet er i og oppgaven regjeringen står overfor. Det er på mange måter en unntakstilstand og for NRK blir 2023 et unntaksår, sier Norvik.I sitt fireårige styringssignal legger regjeringen nemlig opp til at NRK-tilskuddet skal justeres for pris- og lønnsvekst i årene 2024 til 2026. 

Regjeringen foreslår samtidig enkelte justeringer i NRK-plakaten som blant annet innebærer at kravet om norskandelen i NRKs radiokanaler skjerpes.- Det er små endringen som sådan og det er en anerkjennelse av jobben NRK gjør. Vi har vært en viktig bidragsyter i formidling av norsk musikk og det at vi får noen nye plattformer hvor det skal formidles på, det er fint, sier Norvik.

Les mer: TV 2-sjefen går hardt ut mot regjeringen: - Det er helt uforståelig for oss