Norges største kommersielle tv-kanal går en utfordrende tid i møte. Tv-markedet preges av fallende seing på lineære kanaler, tøffere konkurranse og mer og mer av reklameomsetningen forsvinner over på online-plattformer. Nylig kjøpte også TV 2-sjef Olav T. Sandnes rettighetene til Premier League for rekordhøye 1,8 milliarder kroner.

Les også: Slik avgjorde TV 2 Premier League-kampen

Nå er Kampanje kjent med at kanalen er i gang med et større effektiviseringsprogram som går under navnet Greenfield Playout Program (GPO). Det blir internt i TV 2 som omtalt som en av de største endringsprosessene kanalen har vært gjennom.

Samtidig går spekulasjonene høyt internt i TV 2 om kostnadskutt på 90-120 millioner og en årsverksreduksjon på så mange som 150 ansatte. De kommende kuttene i TV 2 var etter det Kampanje kjenner til et av de store samtaleemnene da den norske tv-bransjen var samlet i Cannes på den store tv-messen forrige uke. 

«Full nullstilling»
Greenfield betyr i denne sammenhengen et prosjekt som står fristilt fra eksisterende rammer og begrensinger og formuleringer som «en full nullstilling» og en «start med blanke ark» skal ha blitt brukt. Sentral i arbeidet er TV 2s nye teknologidirektør Håvard Myklebust, som tidligere har jobbet i TV 2-sporten og Vizrt. Til å jobbe med teknologidelen har TV 2 også hentet inn Gøran Skeie Ellingsen fra konsulentselskapet Miles til å bistå arbeidet på teknisk side. Sendesjef- og utspillingsleder Hege Marie Kallestad er også sentral i arbeidet med det nye omstillingsprogrammet. 

Prosjektet omtales ikke bare som et teknologiprosjekt men et organisasjonsprosjekt som vil berøre hele TV 2. De nye planene vil få konsekvenser for både programplanlegging, reklamesalg og distribusjon der internett-teknologi og ny software ta over mye av jobbingen.  Internt har også Sandnes varslet om «krevende» og «upopulære beslutninger».

Allerede i fjor omtalte Kampanje det som nå viser seg å være det store GPO-prosjektet, ,men det er først nå prosjektet og planene er i ferd med å bli satt ut i live, i første omgang gjennom en pilot som startet 1. oktober.

Les også: Skal modernisere TV 2

- Største prosjektet i TV 2s historie
TV 2s teknologidirektør Håvard Myklebust bekrefter omfanget av prosjektet overfor Kampanje.

- Dette er det største teknologiprosjektet i TV 2s historie, sier Myklebust til Kampanje.

Han viser til at TV 2 engasjerte Mediateket til å håndtere moderniseringen da planene begynte å ta form i fjor.

- Vi bygger en smart og effektiv arbeidsflyt for fremtiden, men GPO er ikke et effektivitseringsprogram i seg selv. Her er det mange andre faktorer som er like viktig. Som fremtidens reklamemodeller, høyrere oppløsning, omlegging til IP-signalering og overgang til softwarebaserte løsninger. Men det er selvsagt slik at når vi bytter ut vår ti år gamle playout-plattform, så er der gevinster å hente. I GPO er det endringer i arbeidsflyt, og i arbeidsdeling mellom avdelinger. Og som i resten av mediebransjen vil det i TV 2 alltid være krav til modernisering og effektivisering. Her er GPO-prosjektet et av mange løpende prosjekter i TV 2, sier Myklebust.

En bredt sammensatt styringsgruppe er satt sammen og skal etter det Kampanje kjenner til bestå av sentrale TV 2-ledere som økonomidirektør Maria Borch Helsengreen, strategidirektør Kjetil Nilsen, digitaldirektør Jørgen Dønnum, kanaldirektør Trond Kvernstrøm, programdirektør Jarle Nakken, planleggingssjef Anette With og betal-tv-direktør Øivind Johannessen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Må omstille:

Sentral i arbeidet med det nye GPO-programmet er teknologidirektør Håvard Myklebust. Kilder Kampanje har snakket med mener Myklebusts avdeling må ta den største delen av omstillingen.

- Kommenterer ikke økonomi
Myklebust vil ikke verken kommentere hvilket potensial dette har som kostnadsreduserende tiltak eller hvor store investeringer TV 2 tar.

- Vi kommenterer naturlig nok ikke økonomi per prosjekt i TV 2, men vi har som mål at dette er et av prosjektene som vil bidra til et sterkere TV 2 i fremtiden, sier han.

- Øvrige spekulasjoner må stå for Kampanje sin egen regning.

- Hva er rollen din i prosjektet?

- Min avdeling har ansvar for alt som handler om teknologi i prosjektet, og dette er først og fremst et teknologiprosjekt.

- Er det også et effektiviseringsprosjekt??

- De fleste mediebedriftene som investerer mye penger vil stille det opp mot hvilke driftsmessige effekter det vil ha.

- Vi hører at dette innebærer en full nullstilling av TV 2s teknologiske infrastruktur?

- Det er ikke helt riktig.

- Men det ligger i navnet Greenfield at man fristiller seg fra eksisterende infrastruktur?

- Ja, Greenfield betyr det.