Lommerusk er kanskje en drøy betegnelse, for den amerikanske teknologikjempen Google betalte 1,7 millioner kroner i skatt til Kongeriket Norge i fjor. Det er penger, det også. Til sammenligning har Kampanje betalt omtrent like mye i skatt av sitt overskudd akkumulert de siste årene, og når man vet at søkemotorgiganten egentlig omsatte for 1,9 milliarder kroner i fjor, ifølge prognoser i bransjen, så blir skattandelen ytterst beskjeden. Google bokførte en omsetning på 81 millioner kroner i Norge i fjor, viser ferske regnskapstall, men den er altså egentlig langt høyere. Selv om Google forsyner seg rikelig av det norske annonsemarkedet, sluses inntektene raskt ut av landet. Alt i henhold til norsk lov.

Google: - Politikerne kan endre loven
Toppsjef i Google Norge, Jan Grønbech, ønsker ikke å kommentere skattespørsmål overfor Kampanje. Men kommunikasjonssjefen i Google Norden, Christine Sørensen, minner om at Google følger norsk lov, og at politikerne står fritt til å endre loven hvis de ønsker det.

- Google følger skattereglene i alle land hvor vi har virksomhet, det gjelder også for Norge. I realiteten benytter de fleste regjeringer skatteinsentiver for å tiltrekke seg utenlandske investeringer som skaper både arbeidsplasser og økonomisk vekst, og det er naturlig for selskaper å tilpasse seg disse insentivene. Dette er en av grunnene til at Google har sitt internasjonale hovedkontor i Irland, i tillegg til tilgangen til arbeidskraft og muligheten for å ekspandere virksomheten der. Hvis politikere ikke er fornøyd med de gjeldende lovene, har de makten som skal til for å endre dem. Vår effektive globale selskapsskatt var i 2014 på nærmere 19 prosent, som tilsvarer 3,3 milliarder dollar. Det meste betales i USA, som er opprinnelseslandet for vår virksomhet, sier Sørensen til Kampanje.

Les også på Kampanje Premium: Google blir større enn TV 2

Vil ha penger fra Google
Schibsteds styreleder Ole Jacob Sunde misliker sterkt Google sin skattefordel. Han mener den skaper urettferdige konkurranseforhold i annonsemarkedet og at det truer norske mediebedrifters fremtid. I et innlegg i Dagens Næringsliv i fjor tok Sunde til orde for at internasjonale selskaper som Google og Facebook bør betale skatt på de annonseinntektene de får fra norske kunder, slik som Schibsted og andre norske mediekonsern gjør.

Hans bønn er blitt hørt. Arbeiderpartiet, som er i full gang med å utforme sin nye mediepolitikk, støtter Schibsted og andre medieaktører som krever nytt skatteregime. Mediepolitisk talsperson for Ap på Stortinget, Arild Grande, sier til Kampanje at medieselskapene bør betale skatter og avgifter i de landene de opererer i, og dermed indirekte styrke finansieringene av offentlig mediestøtte.

-  Google sin omsetning i Norge viser at Norge er et attraktiv marked og at slike selskaper tjener gode penger her. Det er for så vidt gledelig og vi ønsker at det fortsatt skal være slik. Samtidig ønsker Arbeiderpartiet at de som lykkes innenfor mediebransjen også er med og bidrar til at vi som samfunn har en sunn økonomi,  som igjen kan finansiere journalstikken i en tid der mediehusene har store utfordringer.  Det er med andre to hensyn som skal balanseres, hensynet til at Norge skal være et attraktivt marked for internasjonale selskaper, og at alle bidrar til felleskapet og blant annet sørger for finansiering av journalistikken, sier Grande og fortsetter:

-  Derfor må dette arbeidet gjøres internasjonalt. Norge må ta et initiativ overfor EU og jobbe for at de europeiske landene blir enige om hvordan skattepolitikken overfor internasjonale selskaper skal håndteres. Da blir det vanskeligere for disse aktørene å bokføre sine omsetningstall på ulike måter, og samtidig blir det enklere for disse selskapene å orientere seg i landenes skatteregimer, sier Grande.

Ber Erna komme på banen
- Hvilke initiativ tar Ap for å få til en harmonisering av skattereglene for internasjonale selskaper?

- Vi oppfordrer statsministeren og kulturministeren til å ta initiativ overfor EU. Det er der vi må begynne, svarer Grande.

- Mener Ap at giganter som Facebook og Google skal være med og finansiere mediehusenes journalistikk?

- Det er flere måter å gjøre dette på. Norge har en statlig mediestøtte, det vil si nullmoms og produksjonstilskudd og det er kommet forslag om helt nye støtteordninger. Da fordrer det at det kommer penger inn til statskassen også. Det kan også tenkes at man i en europeisk sammenheng finner løsninger som gir penger til mediestøtte. Det mest åpenbare er likevel en sterk satsing på offentlig mediestøtte og at det som kommer inn av skatteinntekter skal finansiere fellesskapet. Norge kan ikke alene innføre skatt på internasjonale selskaper. Her er det behov for internsjonalt samarbeid om et nytt regelverk, sier stortingsrepresentant Arild Grande til Kampanje.

Les også: Vil skattlegge Facebook og Google

Her er årsresultatet:

Google Norge 2014 2013 Prosentvis endring
Driftsinntekter 81,0 64,6 + 25
Driftsresultat 1,8 - 1,2 -
Resultat før skatt 1,8 - 1,2 -

Alle tall i millioner kroner.