Ifølge Dysleksi Norge har 50 prosent av alle som står på utsiden av arbeidslivet lese- og skrivevansker. Nå skal det nye innholdsbyrået Switch Work hjelpe noen av dem med å få jobb som tekstforfattere, og det med hjelp av kunstig intelligens. 

- Skriftspråket er en barriere som gjør det vanskelig for mange å få jobb. Det gjelder spesielt for alle som drømmer om å jobbe med kommunikasjon og historiefortelling. For å gi dem en vei inn i arbeidslivet starter vi innholdsbyrået Switch Work som tar i bruk kunstig intelligens, inkluderende arbeidsprosesser og faglig oppfølging for å gi mennesker med lese- og skrivevansker muligheten til å jobbe som tekstforfattere og skribenter, sier byråleder i Switch Work, Bjørn Glestad i en pressemelding.

Han har lang erfaring som leder av eget produksjonsbyrå.

- Det er ingen direkte sammenheng mellom å være en god historieforteller og ha gode skriveferdigheter. Det er bare mangel på språkteknologi som har gjort at det har blitt sånn, men kunstig intelligens snur situasjonen på hodet. Nå har historiefortellere som har hatt skriftspråk som funksjonshindring endelig fått verktøyet de trenger for å frigjøre sitt fulle potensial, sier byrålederen.

- Passer perfekt
Bak satsingen på Switch Work står innovasjons- og kommunikasjonsselskapet Switch, som ledes av Preben Carlsen. Han er tidligere kjent som en av gründerne i Trigger og har også vært med på å starte Reodor og Folk Oslo.

- Ideen om å bruke kunstig intelligens som verktøy for arbeidsinkludering så dagens lys etter at jeg møtte en dame som drømte om å bli journalist, men ikke fikk jobb fordi hun hadde dysleksi. I stedet endte hun opp på uføretrygd som 18-åring, sier Carlsen. 

Han tror ChatGPT kan være hjelpemiddelet folk med lese- og skrivevansker trenger for å unngå å havnte utenfor arbeidslivet.

- I bunn og grunn snakker vi om en statistisk språkmodell som er trent opp på så store mengder data at den kan gi presise sannsynlighetsfordelinger av sekvenser av ord og analysere og generere tekst basert på naturlig språk. Nå som tale-til-tekst-funksjonaliteten fungerer, har vi tilgang til arbeidsverktøy som passer perfekt for å inkludere mennesker med lese- og skrivevansker i arbeidslivet, forteller han.

For å lykkes med større inkludering og implementering av KI, har det nye innholdsbyrået etablert et strategisk samarbeid med OsloKollega, som er den største arbeidsinkluderingsbedriften i Oslo. 

- Menneskene i utenforskapet er ikke så annerledes som mange skal ha det til. Tvert imot har de kompetanser, talenter og perspektiver som kan skape viktige verdier i næringslivet. KI åpner nye dører for mange, så skal vi sørge for å legge forholdene godt til rette så de som kommer i jobb lykkes best mulig, sier Andreas Berfenstam, daglig leder i OsloKollega Utvikling.