Oppdatert: I en tidligere versjon av denne artikkelen skrev vi at Kristin Gjelsvik og Dennis Poppes Youtube-kanal er en del av denne avtalen. Det stemmer ikke. Paret har fortsatt en avtale med Adlink.

Influencer marketing er i sterk vekst, men bransjen har fått kritikk for blant annet manglende struktur, kvalitet på rapportering og manuelle prosesser. Nå håper Nordic Screens og Inzpire.me å gjøre kjøp, samarbeid og rapportering enklere.

- Vi er ikke konkurrenter, men komplementære tjenester. I Inzpire.me fokuserer vi på å bygge teknologi for bransjen, vi er ikke et management og konkurrerer ikke med Nordic Screens om profiler. Derfor har vi alt å vinne på å samarbeide med Nordic Screens og andre managements som ønsker å tilgjengeliggjøre sine profiler for annonsører og byråer på en lettere måte, sier daglig leder i Inzpire.me, Mats Lyngstad.

Målet er at man som annonsør eller byrå skal finne alle influencerene i Nordic Screens management på Inzpire.me-plattformen.

 - Vi tror samarbeidet med Inzpire.me vil gjøre det enklere for oss fokusere på det vi skal være best på - være gode partnere og rådgivere for våre kunder og talenter, sier daglig leder i Nordic Screens, Nils Ketil Andresen.

Blant de mest kjente profilene som Nordic Screens legger på plattformen finner en «The Arman Show», «Erica Kvam», Kristine Bremnes og «Lloyd og Sara».

Inzpire.me har i dag 1.700 norske influencere på plattformen både store og små profiler.

- På Inzpire.me finner man små og store profiler, men hovedtyngden av profiler er mellomstore og mindre influencere. I samarbeid med Nordic Screens har vi bygget en ny løsning for influencer managements, som gir en helt ny dimensjon til plattformen. Vi kommer fremover til å jobbe med å inngå samarbeid med flere influencer managements, sier Lyngstad.