Norske partier står nå på trappene av høstens valgkamp, og i jaget etter velgerne er tilstedeværelse på nett blitt viktigere og viktigere. Facebook er uten tvil hovedkanalen for politiske budskap på sosiale medier, men flere mener at også Twitter er viktig i valgkamp-arbeidet.

- Ligger et ubrukt potensial i Twitter
Strategidirektør i Iprospect, Espen Grimmert, synes mange av partilederne er gode tvitrere, men savner et høyere nivå på kandidatene som nå stiller til valg.

- Det er åpenbart for dårlig. Jeg mener det er to ting de kan bli flinkere på. Nå er det jo lokal valgkamp og da er det en stor fordel at veldig mange flere, spesielt toppkandidater i de ulike kommunene, evner å bruke Twitter riktig. Både som kanal mot mediene og for ha en løpende politisk diskusjon. I tillegg tilbyr Twitter en god annonsemulighet i valgkampinnspurten, sier Grimmert til Kampanje.

Han tror det ligger et ubrukt potensial for de norske partiene på Twitter.

- Du vil ikke nå majoriteten av velgerne, men den offentlige diskusjonen kan påvirkes og partiene kan nå ut til sine viktigste tilhengere online med presise budskap.  Du kan målrette budskap godt med tanke på nøkkelord velgerne er interessert i, personer, tv-program de følger og lignende.

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

For lavt nivå:

Espen Grimmert i Iprospect mener norske politikere er altfor dårlige til å bruke Twitter.

Grimmert mener Twitter spiller en langt større rolle i den amerikanske valgkampen enn i den norske.

- Jeg er helt sikker på at Facebook er den kanalen der partiene når flest og bør bruke mest av markedsføringskronene sine. Men det blir feil å overse Twitter. Det skal lite til for å få budskapet til å se bra og målrettet ut der. Når republikanerne nå skal ha sin første debatt 6. august i USA, er jeg helt sikker på at for de ledende demokratiske kandidatene så er valgstaben klar med budskap som kjøres ut underveis i debatten, sier han.

Bruker to prosent av budsjettet på Twitter
Når Høyre nå skal inn i valgkampen, bruker de 15 millioner på markedsføring. Og om de setter Facebook opp mot Twitter vil sistnevnte få om lag to prosent av sosiale medier-busjettet.

- Vi har ikke annonsert på Twitter ennå. På mandag får vi nye nettsider og da får vi en bedre landingssidestruktur. Etter det kommer vi til å bruke Twitter som kanal, men det blir ikke den mest sentrale, sier markeds- og kampanjesjef i Høyre, Dag Terje Klarp Solvang, til Kampanje.

Han er enig med Grimmert i at partiet kan utnytte Twitters potensial i langt større grad.

- Jeg er helt enig i at vi har mye å gå på. Mange av representantene våre er flinke og aktive, men det er selvfølgelig mulig å bli langt bedre. Det gjelder igrunn Facebook også, sier Solvang.

- Forstår at Twitter ikke prioriteres lokalt
Høyre har gjennomført sosiale medier-kurs i flere sammenhenger, med både interne og eksterne foredragsholdere, men teknisk kunnskap er ikke nødvendigvis det politikerne trenger.

- Det må føles veldig riktig for den enkelte, så det handler om å bygge opp selvtilliten til de kandidatene som syns det er spennende å bruke flatene. Om du først velger å være tilstede i sosiale medier, så må du følge opp, og det har vi vært veldig opptatt av. Hvis du tror det blir halvveis, må du ta en runde med deg selv på om du skal være der, sier vi til kandidatene.

Solvang er opptatt av å motivere kollegaene etter beste evne.

- Direkte velgerkontakt er vårt viktigste våpen. Og det er sosiale medier. I tillegg har vi husbesøk, men sosiale medier er et godt husbesøk på de tidspunktene hvor man ikke kan banke på dørene til folk, sier han.

- Forstår at Twitter ikke prioriteres lokalt
Arbeiderpartiet bruker 500.000 mer enn Høyre på markedsføring, men har ikke bestemt seg for om de skal bruke Twitter-annonsering.

- Vi bruker totalt 15,5 millioner i markedsføring denne valgkampen. Samtidig må man huske at dette er lokale valg, så de enkelte lokalpartiene har sine egne budsjetter og tar sine vurderinger. Du skal ikke se bort ifra at vi tar i bruk annonsering på Twitter, men så langt har vi ikke testet det, sier kommunikasjonsrådgiver i Arbeiderpartiet, Bjørn Tore Hansen.

Han forklarer at nett og sosiale medier er en integrert del av APs kommunikasjonsskolering, og at de prøver å være tilgjengelig i de ulike kanalene hele døgnet.

- Den digitale valgkampen er ikke noe som skjer på siden, men er snarere en integrert del av skoleringen. De aller fleste som driver valgkamp gjør det dog på frivillig basis i tillegg til jobb, familie og andre ting, og da skjønner jeg at Twitter ikke står øverst på lista, sier han.