Amedia legger i dag frem sine tall for årets tredje kvartal og de viser at selskapet som i disse dager legges ut for salg har et driftsoverskudd før engangseffekter på 178 millioner kroner. Det er 34 millioner kroner bedre enn tilsvarende tall for 2014.

Les mer: Bedre tall fra Amedia

Selskapet har en inntektsside som faller med ti prosent fra 1.089 millioner kroner til 986 millioner kroner, men konsernsjef Are Stokstad mener «utviklingen i annonsemarkedet er vesentlig bedre enn i årets første seks måneder».

Markedet for papirannonser er fortsatt tungt og annonseinntektene faller med ni prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Bedre går det for salget av digitale reklameprodukter som vokser med åtte prosent i kvartalet.

Samlet blir det likevel en nedgang på fem prosent på reklame.

Dermed går det langt bedre i Amedias lokalaviser enn i regionavisene til Schibsted. Til sammenligning måtte Schibsted, som la frem sine tall forrige fredag, legge frem en tilbakegang i digitale inntekter på fire prosent, mens annonseinntektene på papir falt med hele 21 prosent.

Til sammen falt annonseinntektene i Schibsteds regionaviser med 18 prosent.

Les også: Underskudd i Schibsted-avis

I resultatmeldingen trekker Amedia frem sine mediehus i region Nord og Midt-Norge som digitalvinnere.

- De har samlet en vekst i digital annonseomsetning på 20 prosent i kvartalet, mens avisene i Buskerud har 17 prosent digital vekst, skriver Amedia i meldingen.

Også på antall registrerte digitale abonnenter gjennom konsernets innloggingssystem, aID, er det vekst og den er på 15 prosent i kvartalet.

Lokalaviskonsernet har nå passert 350 000 digitale abonnenter.  

- De fleste norske aviser har ikke hatt vekst i antall betalende abonnenter på over ti år. Nå ser vi at stadig flere av Amedias aviser har snudd en langvarig negativ trend. Sterkt fokus på redaksjonell innholdsutvikling kombinert med en tydelig produktstrategi der våre betalende abonnenter får stadig mer eksklusivt digitalt innhold, gir gode resultater, sier Stokstad.