Ved utgangen av 2016 utløper statens avtale med Egmont-eide TV 2 om kommersiell allmennkringkasting. I TV 2-ledelsen og i tv-konsernets styre er det økende irritasjon og misnøye over at man ennå ikke er i nærheten av noe som kan ligne på en ny avtale med Kulturdepartementet.

TV 2-sjef Olav T. Sandnes legger ikke skjul på bekymringen. Han kom med en tindrende klar advarsel til kulturpolitikerne under en høring på Stortinget i dag. Bakgrunnen for høringen er regjeringens stortingsmelding om allmennkringkasting i Norge.

- Rammebetingelsene er usikre
- For at TV 2 i framtiden skal kunne påta seg oppgaver som ikke er lønnsomme, må staten vise vilje og ta grep for å kompensere kostnadene som følger med oppgavene. Det er derfor en stor svakhet ved meldingen at den ikke tar stilling til hvordan en ikke-statlig allmennkringkaster skal finansieres. Den nåværende avtalen for TV 2 går ut om bare ett år. Vi i TV 2 er reelt bekymret over for at dette fortsatt er uavklart. Vi er avhengig av å planlegge med en langsiktig horisont, som våre kollegaer i NRK. Derfor er det problem at rammebetingelsene etter 2016 er usikre. Det haster virkelig med en avklaring nå, sier Sandnes.

Han advarer nå Stortinget mot at Norge kan ende opp med  allmennkringkastermonopol i igjen.

- Risikoen er reell
- Dere har nå et stort ansvar ved å skulle behandle en viktig stortingsmelding i en turbulent tid for norsk allmennkringkasting. I en turbulent tid er det viktig å holde fast ved målsetningene, men ikke låse seg fast til de gamle virkemidlene.  Risikoen er reell, at vi rykker tilbake til der vi var før 1992, til et allmennkringkastermonopol og et fattigere Norge, sier Sandnes.

Etter det Kampanje forstår ønsker TV 2-ledelsen en ny avtale som dekker merkostnadene ved å drive kommersiell allmennkringkasting, med blant annet dyre nyhetssendinger og hovedkontor i Bergen. Den årlige kostnaden skal etter det Kampanje får opplyst være på rundt 400-500 millioner kroner årlig. En ny modell kan være basert på staten forplikter seg til å kjøpe allmennkringkastertjenester. Danmark har en lignende modell. 

- Vi mener det er finansieringsmåter- og muligheter dersom det utvises politisk vilje. Det finnes handlingsrom, det finnes nasjonalt handlingsrom med hensyn til ESA, det finnes tilgengelige virkemidler, sier Sandnes.

Les mer: Kunne tjent 724 mill. med TVNorge-margin

Les mer: Taper stort på TV 2-nyheter

Nyheter er svindyrt
Nyheter og allmennkringkasteroppdrag er svindyrt for TV 2 og det vil i stadig større grad sette marginene under press for det Egmont-eide tv-konsernet. Den nye TV 2-rapporten fastslår at TV 2s lønnsomhet har falt i perioden 2005 til 2013. Samtidig har marginene til TV 2-rivalen, TVNorge, vokst fra fem prosent av en lav omsetning til over 20 prosent av en langt høyere omsetning. TV 2 viser en langt svakere utvikling for bunnlinjen. Marginene er halvert fra 2005 til 2013, fra 14 til 7 prosent. Det kom fram i en rapporten, som er utført av professor Trond Bjørnenak ved Norges Handelshøyskole (NHH), på oppdrag fra TV 2.

Et TV 2-resultat med TVNorge-marginer ville gitt et resultat på 637 millioner kroner i 2011, 724 millioner i 2012 og 582 millioner i 2013. Det er mellom 318 og 445 millioner kroner høyere enn de faktiske resultatene de siste tre årene, viste rapporten. Nyhetssendingenes kostnader vil øke ytterligere, ifølge rapporten. Nær 30 prosent av alle årsverkene i TV 2 knyttes direkte til nyhetene. I tillegg kommer støttefunksjoner.

- Privilegiene er gradvis blitt borte
Sandnes mener teknologisk utvikling, høyere kostnader og internasjonal konkurranse gjør det tvingende nødvendig med en helt ny finansieringsmodell.

- TV 2 har fram til nå hatt avtaler med staten hvor kostnadene ved å drifte fra to byer og kostnadene ved å drive allmennkringkasting har vært kompensert med relevante privilegier. Det har gjort det mulig å levere på det samfunnsoppdraget vi er gitt. Verdiene av disse privilegiene er gradvis blitt borte som følge av teknologisk utvikling. Samtidig har kostnadene ved å drive allmennkringkasting blitt høyere og høyere. Som en tredje faktor har vi en betydelig økt konkurranse om annonseinntektene fra globale mediegiganter, giganter som bryr seg fint lite om norsk samfunnsoppdrag, sier Sandnes.

Tar ikke oppdraget for enhver pris
Han poengterer at kostnadene ved å drive kommersiell allmennkringkasting ikke er noe TV 2 akter å finansiere selv uten statlig støtte.

- Å være allmennkringkaster og ta samfunnsoppdrag, å ta samfunnsansvar, å holde nyhetskontrakten på alle plattformer der våre skarve fem millioner landsmenn forventer å finne nyheter , sport og underholdning, er kostbart.  I Sverige valgte TV4 å stoppe som allmennkringkaster og sender nå kun fra Stockholm. I Norge stoppet TVNorge med sin nyhetsdekning for å fokusere rent kommersielt.  Likevel, og dette er viktig, later det til at mange -  kanskje på Stortinget også - tror at vi i TV 2 uansett, alltid og samme hva som skjer, vil fortsette å påta oss et samfunnsansvar uten at dette kompenseres. La meg understreke: Slik er det ikke. Det har vi simpelthen ikke mulighet til lenger. Det står ikke på intensjonen, men slik mediemarkedet er nå så er det ikke lenger mulig, sier TV 2-sjefen. 

Vil ha bredt forlik
Han kom også med et lite stikk til politikerne:

- Det er godt å se viljen som uttrykkes for å sikre eksistensen av en norsk, ikke-statlig allmennkringkaster. Men det holder ikke med intensjoner uten konkrete, gode grep. Grep som sikrer like konkurransevilkår, grep som gir rammebetingelser som gjør det mulig å drive allmennkringkasting.

Sandnes kommer med et løfte om TV 2 skal ta sin del av ansvaret dersom et bredt forlik på Stortinget sikrer en langsiktig finansiering av TV 2s allmennkringkasteroppdrag.

- I Stortingsmeldingen for utvidet allmennkringkasting i 1988 konkluderte Stortinget med at bare et norsk fjernsynstilbud kunne møte utfordringen fra utenlandske aktører. Den utfordringen er ikke blitt mindre i dag.  Med trygge og balanserte rammebetingelser, framkommet gjennom et bredt forlik, lover vi i TV 2 at vi skal holde vår del av avtalen med staten, men kanskje aller viktigst, med våre fem millioner nordmenn.