Den planlagte stengingen av FM-nettet i 2017 reiser flere EØS-rettslige problemstillinger. Det mener Norsk Lokalradio og styreleder Svein Larsen som hviler seg på en konklusjon fra ALT Advokatfirma.

Dermed setter DAB-motstander og Radio Metro-sjefen stemningen for dagens store radiokonferanse Radiodager. Der møter Larsen landets radiosjefer til debatt om radiokonkurransen.

Larsen kan dermed ta med seg vurderingen av advokatfirmaet inn i debatten. Alt har har vurdert FM-slukkingen og innføringen av DAB-radio i Norge opp mot EØS-forpliktelsene på oppdrag fra Norsk Lokalradioforbund og gått DAB-beslutningen fra Regjeringen og Kulturdepartementet nærmere etter i sømmene.

- Det kan virke som Kulturdepartementet ikke har vurdert disse forholdene i tilstrekkelig grad, sier Svein Larsen, leder av Norsk Lokalradioforbund.

Stenger FM i 2017
Det er advokatene Bjørnar Alterskjær og Arne T. Andersen som har ført rapporten i pennen, etter at det i vår ble bestemt at Norge som første land i verden skal legge ned FM til fordel for DAB. Det skal først skje nasjonalt og i de store byene i 2017 og deretter skal alle øvrige lokalradioer slukkes i 2022. Sverige har nylig lagt DAB-satsingen til side og har ingen planer om å stenge FM-nettet.

I et brev til kulturminister Thorhild Widvey ber advokatene om svar på en rekke forhold, og varsler samtidig at Norsk Lokalradioforbund vurderer altså å ta saken videre til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) dersom departementet ikke har vurdert slukkingen opp mot EØS-reglene.

- Årsaken til at vi vurderer å ta saken inn for ESA er at en stenging av FM-båndet og tvungen overgang til DAB-teknologien innebærer et alvorlig inngrep i medlemmenes næringsfrihet og muligheten til å drive lokalradio videre, skriver Svein Larsen.

Kritiske til NRK
Advokatene til Norsk Lokalradioforbund peker blant annet på at en FM-stenging vil kunne være «et brudd på retten til fritt varebytte og kan hindre muligheten for bedrifter til å etablere seg i Norge». De er også kritiske til NRKs bruk av lisenskroner til DAB-prosjektet, som de mener «kan reise statsstøtterettslige problemstillinger».

Spesielt fordi NRK, som aksjonær i Digitalradio Norge, har støttet utbyggingen av den nasjonale kommersielle DAB-blokka og er involvert i utbyggingen av de lokale blokkene.

- Dette kan ikke være i samsvar med NRKs allmennkringkastingsoppdrag, sier Larsen.   

I brevet blir kulturministeren i tillegg bedt om å svare for de konkurransemessige utfordringene ved at nye og eksisterende radioaktører frarøves muligheten til å konkurrere med FM-teknologi, samtidig som det er de tre store aktørene NRK, P4 og Bauer Media som alene kontrollerer de riksdekkende DAB-lisensene.