I 2000 solgte Terje Heggem 34 prosent av selskapet Tibe Reklame Holding til EDB for 11 millioner kroner. Tre år senere fikk han tilbake aksjene og 15 millioner i kontanter. Heggem hadde sannsynligvis ikke like gunstige salgsbetingelser da han i forrige uke valgte å legge sin del av eierskapet i Tibe i nyskapingen Spits, med børsnoterte Media & Research Group i ryggen.

Selskapet skal ledes av Erlend Stefansson, som frem til nå har ledet Virtual Garden. Heggem skal arbeide med forretningsutvikling og ekspansjon i det nye selskapet. Han varsler en annen forretningsmodell enn det reklamebyråene i Norge har tradisjonelt har arbeidet etter.

Satser på omdømme
– Stadig flere bedrifter er opptatt av det totale omdømmet med hensyn til salgskraft. De siste årene har vi sett en glidning i hvordan kundene bruker sine kommunikasjonsmidler. Det har aldri blitt brukt så mye penger på kommunikasjon som nå, men samtidig er det bare en svak fremgang for reklamebyråene. Kundene bruker pengene sine på andre måter enn tidligere, og det er mange som har spist seg inn på et område hvor byråene tidligere var alene. Samtidig har hele kommunikasjonsbildet utviklet seg i rask takt. Med Spits ønsker vi å bygge et konsept hvor vi kan gi et tilbud for hele den store sirkelen av virkemidler som påvirker omdømme, sier Heggem til Kampanje.

Han sier at det ikke nødvendigvis er Virtual Garden og Tibe som blir de viktigste brikkene i det nye selskapet.

– Opinion vil være det viktigste elementet. Elementene som påvirker omdømme har både med betalt kommunikasjon, PR, bedriftskultur, informasjon overfor investorer, hvordan eiere og ledelse fremstår og så videre å gjøre. Det Spits skal gjøre er å tilby en totalløsning som går utover det tilbudet som reklamebyråer har kunnet tilby hittil. Vi tror at markedet er mer enn modent for et slikt tilbud, og nå gjenstår det å se hvordan vi lykkes med å selge inn dette overfor markedet, sier Heggem.

Fremdeles separate selskaper
Heggem mener det ikke er noe poeng å samle Virtual Garden og Tibe i én enhet.

– Både Tibe og Virtual Garden har sine styrker, og det er ikke noe poeng å slå sammen disse. Der det er noe å hente, er på crossover-effektene med miljøene i Opinion og Bengal. Vi vil se på tilstøtende fagområder som IR og konsulenttjenester og det er flere områder vi vil utvikle tjenester og bli sterkere på. Noe av jobben er å bevisstgjøre kundene på hvor omfattende omdømmebygging er og vise at vi kan gi et totaltilbud. Samtidig skal vi ikke glemme de kundene hvor det er salget i morgen som er det viktigste. Selv om midlene til kommunikasjon er sterkt økende, er byråinntektene bare svakt økende, eller på stedet hvil. Dette er vårt svar på utfordringen, sier Heggem.

– Yte først og nyte etterpå
Heggem har i mange år vært kjent som en skarp kritiker av det han har kalt høy sigarføring i Oslo-byråene. Nå blir han selv medeier i et byrå med hovedkontor i Oslo, men han har ikke forandret oppfatning av den grunn.

– Det har vært en ukultur i deler av bransjen hvor det man får ut i form av lønn ikke har hengt sammen med hva man har lagt inn av innsats og resultater. Vi som har jobbet i distriktene har vært flinkere til å yte først og nyte etterpå, og det blir kjempeviktig å oppdra resten av bransjen til å gjøre det samme, sier Heggem.

Han mener Spits bør vise en markert fremgang innen ett til to år for at det nye selskapet skal kunne betraktes som en suksess.

– Nå blir vi børsnoterte. Hvis resultatene uteblir og markedet gjør at kursen synker, er det fritt frem for hvem som helst å kjøpe aksjene, meg selv inkludert, sier Heggem som legger til at han synes han hittil har vært flink til å selge Tibe.