Kommunikasjonsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) søker nå avdelingsdirektør til å lede den nyopprettede seksjonen for formidling.  I stillingen vil du få muligheten til å sette ditt preg på hvordan NAV jobber med å sikre god faglig håndtering av viktige kommunikasjonskanaler og fagfelt.

Seksjonen har ansvaret for tjenesten Idébanken, videoproduksjon, og innsikt og analyse på tvers av ulike kommunikasjonskanaler. Seksjonen har stor kontaktflate internt og eksternt, og samarbeider tett med de tre øvrige seksjonene i Kommunikasjonsavdelingen, samt andre enheter i NAV.

Som leder vil du få personalansvar for per i dag 10 medarbeidere. Du får lede en selvdreven gjeng med stor takhøyde og høyt engasjement for jobben. Du får ansvar for viktige fagområder i NAV, med mange muligheter for å utvikle og sette ditt preg på arbeidet. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede og sette retning for arbeidet i seksjonen
 • Utvikle medarbeiderne, seksjonen og fagområdet til å levere godt på NAVs mål
 • Ansvar for Idébanken – inkluderende arbeidsliv (en tjeneste som skal bidra til å nå målene i IA-avtalen)
 • Fagansvar for videoproduksjon
 • Ansvar for produksjon og gjennomføring av allmøter
 • Innsikt og analyse på tvers av kommunikasjonskanaler i NAV
 • Ivareta personvern for avdelingens kommunikasjonskanaler
 • Være en del av lederteamet i avdelingen og bidra til helhetlig utvikling av avdelingen og av kommunikasjon som fag
 • Være en god nettverksbygger og oppnå resultater gjennom god samhandling internt og eksternt
 • Rådgiver for andre ledere på eget fagansvar og for organisasjonen


Kvalifikasjoner

 • Du har relevant høyere utdanning, minimum på bachelor-nivå. Relevant erfaring kan kompensere for kravet om utdanning.
 • Du har solid erfaring fra kommunikasjonsarbeid i komplekse virksomheter.
 • Du bør ha kompetanse og erfaring med flere av følgende områder: redaksjonelt arbeid, markedsføring og merkevarebygging, visuell formidling, videoproduksjon, innsiktsarbeid og analyse og utvikling av digitale kanaler.
 • Du har erfaring med å bruke kommunikasjon som strategisk virkemiddel.
 • Du har ledererfaring, gjerne med personalansvar.
 • Du har gode formidlingsevner på norsk, både muntlig og skriftlig.


Personlige egenskaper

 • Du har gode lederegenskaper.
 • Du er en inkluderende leder som trives med utvikling og endring.
 • Du har stor arbeidskapasitet og kan levere under press.
 • Du trives med et hektisk arbeidsmiljø og evner å prioritere i en travel hverdag.
 • Du er fleksibel og tilpasningsdyktig.


Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Engasjerte og flinke kolleger i en etat med ambisjoner
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter og godt utstyrte trimrom
 • Hytteforening med mulighet til å leie både hytte og leiligheter
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%)
 • Stillingen lønnes som avdelingsdirektør i kode 1060 fra kr. 942 700 til kr. 1 078 600. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.


NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

Mangfold er viktig i NAV. Mangfold bidrar til bedre problemløsing, økt kreativitet, større fleksibilitet og styrker kulturen og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor kandidater med ulik bakgrunn til å søke på stillinger hos oss, spesielt om du har hull i CV-en, innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne.

Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no.

Hverdagen hos oss i Arbeids- og velferdsdirektoratet er hybrid. Som mange andre organisasjoner utforsker vi hva det kan bety i praksis, noe vi håper du vil være med å forme. Vi tror at du som sitter nærmest oppgavene vet best hvordan de skal løses. Både fra et hjemmekontor i Norge og fra våre nye lokaler på Helsfyr. Vi håper du vil vokse og utvikle deg med oss på kontoret, men har også tillit til at du jobber like bra hjemmefra.