Vil du skape økt kundeverdi for over 700 000 abonnenter av Amedias aviser?

Amedia er, med sine 108 avistitler og 19 partneraviser, Norges største utgiver av redaktørstyrte medier og tilstede i hele landet. Amedia er inne i en spennende tid: den digitale reisen har kommet langt og nå skal mediekonsernet ta neste steg for å skape ytterligere digital vekst. Formålet er å sikre en bærekraftig fremtid for avisene, som sammen styrker Norges demokratiske grunnmur.

Amedias arbeid med å skape gode kunderelasjoner skal nå løftes til neste nivå gjennom ytterligere profesjonalisering av kundereisen og markedskommunikasjon.

 
Rollen som Leder Kundeverdi blir en viktig del av det sentrale abonnementsmiljøet i Amedia. Dette fagmiljøet har ansvaret for all oppfølging og utvikling av kunderelasjonen mellom Amedias aviser og deres eksisterende abonnenter, og kommuniserer løpende med disse gjennom ulike kanaler, blant annet på avisenes nettsider og direkte med abonnenter på e-post og sms.

Rollen skal bidra til å styrke kunderelasjonen til over 700 000 abonnenter av Amedias aviser gjennom å optimalisere og sikre gode kundereiser. Dette foregår i skjæringspunktet mellom Amedias kommersielle og teknologiske miljø, som består av både kommersielle hoder og teknologer.

Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegge sentrale digitale kundereiser for å forstå hvor det største forbedringspotensialet ligger
 • Identifisere konkrete forbedringsområder i vår markedskommunikasjon i kundelivsløpet, foreslå konkrete tiltak, og bidra til å iverksette og evaluere tiltakene fortløpende.
 • Følge opp kolleger som bidrar innen Kundeverdi-domenet og sørge for fremdrift på planlagte arbeidsstrømmer
 • Sørge for analytisk oppfølging og måling av tiltak sammen med analytikere
 • Initiere og håndtere løpende kommunikasjonsbehov internt i organisasjonen, både i abonnementsmiljøet og ut mot avisene
 • Lede arbeidet med å planlegge og publisere relevant innhold i interne og eksterne kanaler
 • Være en faglig sparringspartner på markedskommunikasjon for andre ressurser som jobber med kundereise og kundekommunikasjon

 

Om deg

Vi søker deg som vil være ledestjernen som hever vår forståelse av abonnentenes behov, og bruker denne i arbeidet med å skape den beste opplevelsen for dem. Vi tror følgende kjennetegner deg:

 • Du har dokumenterte resultater innen arbeid med å skape kundeverdi gjennom digitale flater, gode lederegenskaper, og et skarpt kommersielt hode.
 • Du er i stand til å motivere og styrke kompetansen hos andre i miljøet.
 • Du brenner for oppdraget med å utvikle nye produkter og løsninger for morgendagens abonnementsopplevelser, som bidrar til å sikre finansieringen av vår lokale og landsdekkende journalistikk.
 • Som person har du et strategisk blikk og sterk gjennomføringskraft.
 • Du er gjerne samfunnsinteressert og engasjert i avisenes samfunnsoppdrag.
 • Du vet hva som skaper verdi og drives av å skape suksess gjennom god historiefortelling i en kommersiell kontekst både på kort og lang sikt.
 • Du er glad i å ta initiativ og kommer med egne ideer, samtidig som du liker å jobbe strukturert med langsiktige planer.

 

Din erfaring

 • For å lykkes i denne rollen har du relevant erfaring innen kundereise, markedskommunikasjon og automatiserte kundeløp med gode dokumenterte resultater.
 • Du er et ledertalent med erfaring innen å skape kundeverdi i digitale virksomheter, både operativt og strategisk, slik at du er i stand til å drive smidige prosesser i grensesnittet mellom kommersielle og teknologiske miljø. Erfaring med å lede et tverrfaglig team med ulike kompetanseområder er en fordel, men ikke et krav.
 • Erfaring som konsulent kan være en fordel.

 

Er dette deg? Da ser vi frem til å motta søknaden din snarlig, og senest innen 20. juli.

Vil du vite mer? Amedia samarbeider med Hammer & Hanborg. Ved spørsmål om rollen eller rekrutteringsprosessen kan du kontakte Ingrid Melbye Olsen eller Trine Larsen /telefon 22 44 33 00.

Vi behandler din henvendelse konfidensielt, også overfor Amedia om ønskelig.

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi ber deg derfor om å søke via vår portal slik at vi kan behandle dine persondata på en trygg og sikker måte.

Om Amedia:

Amedia er landets største utgiver av redaktørstyrte medier med 108 eide aviser og 19 partneraviser, og har mer enn 2000 ansatte over hele landet.

Amedia er i kontinuerlig utvikling. Derfor trenger vi stadig nye kollegaer som kan hjelpe oss til å bli enda bedre slik at vi sammen vinner kampen om folks tid. Basert på grundige undersøkelser trekker våre medarbeidere frem at det er verdien av samfunnsoppdraget og egenskapene frihet og samspill som er de viktigste kjennetegnene ved Amedia som arbeidsgiver.

Med vårt samfunnsoppdrag bidrar du til å utgjøre en forskjell i folks liv og i det lokale og landsdekkende demokratiet. Våre medarbeidere opplever en høy grad av frihet. Det er frihet til å være seg selv, frihet til å påvirke egen arbeidshverdag, frihet til å ytre seg og rom for å feile. Hos oss er det også et sterkt samhold og samspill. Vi samarbeider, lærer, heier, bryr oss om hverandre og spiller hverandre gode. At Amedia er et godt sted å jobbe, ble også bekreftet da vi for andre år på rad ble sertifisert som Great Place To Work.

Amedia er også kåret til en av landets mest attraktive arbeidsgivere av både studenter og yrkesaktive innenfor ulike fagområder. Amedia er et stort konsern som gir ansatte store muligheter for utvikling internt samt spennende karrieremuligheter på tvers av forretningsområder.