Tidligere denne uken avhold Enery Aspect sin første konferanse, Enegy Aspects Conference 2019, to dager med faglige sesjoner og en firedelt messe. Playroom sto for planlegging og gjennomføring, i samarbeid med kunden. Konferansen ble avholdt på flotte Grosvenor House ved Hyde Park.