Vi må være bevisst på snubletrådene ved bruk av prognoser og spådommer, og sikre at big data ikke blir bare nok et sett med keiserens nye klær, mener Auke Hunneman, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. 

-Vi mennesker foretrekker ofte det målbare fremfor det ikke målbare. Mange bedrifter investerer i dag tungt i markedsføring på digitale plattformer som Facebook og Snapchat. Dette anses for å være attraktivt, dels fordi vi kan måle hvor mange inntrykk eller tomler disse annonsene genererer, og dermed kan evaluere hvor godt de «lykkes», sier Hunneman.

Hunneman mener at selv om det er enklere å måle effekten av digital annonsering enn for eksempel annonsering i tradisjonelle medier, er det imidlertid ikke nødvendigvis slik at det er mer virkningsfullt. 

- En annen ulempe med big data er at man ofte ikke tar hensyn til konteksten rundt den aktuelle atferden. Dermed kan big data dekke over viktige, men delikate problemstillinger som vanskelig lar seg kvantifisere, slik som kulturforskjeller, følelser og andre mer kvalitative sider ved faktisk atferd, sier Hunneman.

16. oktober deler han sine erfaringer når Kampanje i samarbeid med Handelshøyskolen BI, Starcom og Schjærven Reklamebyrå arrangerer halvdagsseminaret ”Kampanjeskolen: Fremtidens handel” hvor new retail, e-commerce og big data settes under lupen. 

- Optimismen rundt store datasett kan ha nådd toppen av trendkurven i den såkalte Hype Cycle. Det har blitt et buzz-ord. Ved å kjenne til vanskelighetene ved prognoser og forutsigelser, er målet med foredraget å gi publikum et realistisk perspektiv på utfordringene ved å skulle hente mening ut av datamettede omgivelser, sier Hunneman.

Det er også andre spennende foredragsholdere på agendaen 16. oktober, og én av dem er Lasse Maugesten, Retail Strategy & Concepts Director i Schjærven Reklamebyrå. Han kommer til Vika kino for å snakke om hvordan man kan lykkes med new retail når den økende konkurransen setter lønnsomheten under press og ny teknologi forandrer kundenes kjøpsatferd. 

- Morgendagens vinnere ivaretar kundens behov, og møter kundens forventninger for å få mest mulig verdi for pengene. I fremtiden er vinnerne de som unngår ruinerende priskonkurranser og har fokus på å differensiere seg fra konkurrentene på de viktigste driverne. 

Meld deg på halvdagsseminaret ”Kampanjeskolen: Fremtidens handel” her