Fredag morgen legger den avtroppende konsernsjefen i Schibsted, Kristin Skogen Lund, frem sine tall for årets første kvartal og de viser at selskapet tapte 216 millioner kroner før skatt. 

Det skjer på en tid der mediekonsernet selger seg ut av det internasjonale rubrikkselskapet Adevinta og der eieren Tinius-stiftelsen tar over medievirksomheten. 

- I løpet av kvartalet gjorde vi viktig fremgang knyttet til de store strukturelle endringene som vi annonserte i november og desember. Samtidig med disse prosessene utvikler vi for øyeblikket omfattende tiltak for å tilpasse organisasjonen og kostnadsbasen til en ny situasjon og et mer utfordrende makroøkonomisk miljø, sier Skogen Lund i en børsmelding.

Ser en på hele konsernet falt inntektene med én prosent til 3,8 milliarder kroner og mediekonsernet skriver i meldingen at resultatet preges av en fortsatt «ustabil makroøkonomi» og «de strukturelle endringene i selskapet». 

Les også: Kristin Skogen Lund om livet etter Schibsted: - En ny situasjon for meg

Bedring i medier
Brutto driftsresultat endte på 454 millioner kroner, opp fra 423 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Bedringen her skyldes i hovedsak at medievirksomhetene gikk fra et nullresultat i første kvartal i 2023 til å starte det nye året med et overskudd på 60 millioner kroner.

Men det er fortsatt krevende tider for selskapets kjente nettaviser som VG, Aftenposten og svenske Aftonbladetil. Annonsemarkedet er hva Schibsted kaller fortsatt volatilt og det er en fortsatt nedgang i trykte medier. 

At resultatet likevel bedre seg skyldes kostnadsprogrammet selskapet innførte ved starten av fjoråret

- Nyhetsmedienes lønnsomhet forbedret seg betydelig sammenlignet med første kvartal i fjor. Dette kom som et resultat av kostnadsreduksjoner fra kostnadsprogrammet som ble annonsert i fjor, sier Skogen Lund. 

Schibsted er inne i sitt andre år av det toårige spareprogrammet som skal bedre lønnsomheten i mediedivisjonen med 500 millioner kroner.

Kostbar selskapssplitt
Når overskuddet på driften likevel ender opp med et underskudd før skatt skyldes det blant annet nedskrivninger på 314 millioner kroner og 119 millioner kroner i kostnader knyttet til blant annet restruktureringen og selskapssplitten som deler Schibsted i ett rubrikkselskap og et medieselskap. 

Les også: Schibsted og Stiftelsen Tinius i mål med avtale - deler ut 20 milliarder til aksjonærer

Her kan du se alle regnskapstallene til Schibsted for årets første kvartal. Alle tall i MNOK. 

Schibsted 2024 2023 Endring i %
Omsetning 3.794,0 3.776,0 - 1
Driftsresultat 5 20 - 75
Resultat før skatt - 216,0 144 -