En sterk merkevare er potente saker. At reklame påvirker forbrukeratferd er godt kjent, men nå viser ny forskning at det også påvirker investorenes oppfatning av selskapets markedsverdi - både på kort og lang sikt. Lytt til samtalen med rådgiver i TRY Råd André Evju og Sindre Beyer om dette tema. 

Lenke til en av forskningsartiklene som blir omtalt: https://n9.cl/iyqjq

Episoder finner du her og inne på spotify "Alt vi kan".

Hvor sterk er sammenhengen mellom merkevare og et selskaps verdi?