Eggs og Sopra Steria Footprint varsler at de nå vil utvikle tjenester i felleskap for å servere Sopra Steria sine kunder. De to selskapene har begge vært under konsulentselskapets eierskap i snart to år, men nå knyttes de altså tettere sammen gjennom samarbeid. 

- Vår samlede fagekspertise i Sopra Steria gjør oss i stand til å løse de virkelig store problemene knyttet til den grønne omstillingen. Vår kombinasjon av spisskompetanse og fullbredde, er det få som kan måle seg med, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør i Eggs, Part of Sopra Steria, Eline Strøm-Gundersen, til Kampanje.

Hun forteller at både Eggs og Sopra Steria Footprint anser de mange bærekraftsdirektivene som mulighetsrom for innovasjon med henvisning til stadig nye EU-krav om utslippskutt, dokumentasjon og rapportering.

- Nå kombinerer vi Sopra Steria Footprints bærekraftskompetanse med Eggs sine designferdigheter. Vi utvikler felles tjenester for å hjelpe kundene våre å skape produkter, tjenester og forretningsmodeller som oppfyller de nye bærekraftskravene, på en lønnsom måte, fortsetter Strøm-Gundersen.

- Er dette et første steg i retning av å slå sammen Eggs og Footprint i Sopra Steria?

- Nei, det er ingen planer om sammenslåing. Eggs og Footprint er to spesialiserte fagmiljøer i Sopra Steria, som vi ser utfyller hverandre og skaper økt verdi i våre leveranser overfor kunder, svarer Strøm-Gundersen.

Byråleder i Sopra Steria Footprint, Øyvind Vederhus, forteller at de med dette grepet ønsker å omstille kundene til å se nye krav og reguleringer som muligheter. Vederhus mener nemlig at «morgendagens vinnere er de som raskest klarer å omsette godt bærekraftsarbeid til innovasjon og utvikling». 

- Ekspertisen i våre miljøer utfyller hverandre på en unik måte. Der begge tidligere har måttet lene seg på ekstern støtte for å fylle eventuelle kompetansegap, er vi nå i posisjon til hjelpe kundene med å utvikle produkter og tjenester som er klare for framtiden; fra A til Å. Noe våre kunder vil høste store gevinster av, sier Vederhus.

Tirsdag denne uken holdt de to Sopra Steria-byråene også sin første kunnskapsdelingsfrokost «EGGS for Breakfast» i fellesskap. 

- Under tittelen «The EU Green Deal of opportunity» vil vi vise hvordan virksomheter kan bruke reguleringer som et springbrett for innovasjon, avslutter Strøm Gundersen.