Byråguiden

Vis frem prestasjonene til DITT byrå i Kampanjes oversikt over byrå-Norge.

Byråguiden er en oversikt og et digitalt showroom for en rekke byråer innen reklame, PR, kommunikasjon, design og teknologi. Byråene som er med i Byråguiden får en egen side på Kampanje.com hvor de selv oppdaterer innholdet og legger ut innhold som skaper profilering for deres byrå. Vi støtter innhold i form av tekst, bilde og video. Å ha en profil på Byråguiden koster 12.000,- + mva i året, og fornyes automatisk frem til eventuell oppsigelse. Det er ikke tillatt med stillingsannonser eller promotering av eventer i Byråguiden.

Kontakt oss for å bli med i Byråguiden!

Dette får du som medlem av Byråguiden:

- SYNLIGHET på Kampanjes forside med over 100 000 unike lesere i uken.

Hvis du publiserer saker jevnlig på Byråguiden vil det være større sannsynlighet for at din artikkel kommer på forsiden til Kampanje.com.

_______________________________________________________________

- EKSPONERING i saker der byrået eller byråets ansatte blir omtalt.

Byrået tagges opp i redaksjonelle artikler på Kampanje.com i saker der byrået blir omtalt.

Eksempelvis hadde denne artikkelen 500 sidevisninger i løpet av én dag, og aktiv lesetid på to minutter.

      • _______________________________________________________________


Det finnes tre typer innhold i Byråguiden:


1. BYRÅNYTT er nyheter om hva som skjer innad i byrået, for eksempel når dere ansetter nye medarbeidere eller får nye kundeavtaler.

2. ARBEID er beskrivelser av caser og prosjekter som dere ønsker å vise frem og beskrive hvordan dere gikk frem i utarbeidelsen.

3. PRISER er artikler hvor dere skriver om en pris dere har vunnet, samt linker til det arbeidet dere har vunnet prisen for.

Trenger du hjelp til innholdsprodusering?


Å produsere innhold for egenpromotering havner ofte på siden av kundearbeidet. I travle tider kan det derfor være vel så hensiktsmessig å få hjelp til å skrive gode artikler om egen virksomhet. Vi tilbyr hjelp til å produsere alle typer innhold til din side i Byråguiden; både byrånytt, arbeid og priser. Ta kontakt her for et tilbud om innholdsprodusering.

Om dere vil produsere innholdet selv hjelper vi dere godt i gang med å gi tips og maler for hvordan dere kan trekke lesernes interesse mot byrået, deres priser og deres arbeid.

Kontakt oss for et tilbud!