Bildedatabasen Fotolia, som er blitt til Adobe Creative Cloud produktet Stock, har nå blitt en integrert del av Adobe CCT. Adobe har helt siden oppkjøpet av Fotolia arbeidet med tjenesten for å gjøre den til en integrert del av Adobe CCT. Nå er den klar. Gjennom CC-2015 versjonene kan brukerne hente ut bildene med vannmerker. Så kan man legge bildene fra Fotolia inn i kundepresentasjoner for å forsterke det visuelle inntrykket av hvilke bilder man har tenkt å bruke, og hvordan man har tenkt seg å bruke dem. Dersom presentasjonen blir godkjent av kunden, kan man kjøpe ut bildene gjennom sitt abonnement på Stock.

-Stock er nå også fullt ut integrert i Photoshop, InDesign, Dreamweaver og de andre designproduktene til Adobe. Dermed kan våre brukere gi sine kunder mye bedre uttrykk for den visuelle ideen, og teste ut alternative bilder i dialog med sine kunder, sier Haug.  På denne måten slipper brukerne å kjøpe bilder, før kunden deres har bekreftet at de faktisk vil benytte de aktuelle bildene.

Abonnementet på Stock kan settes sammen slik brukerne måtte ønske det.

-Enten du har behov for 10 eller 750 bilder i måneden, er det mulighet for det. Og du får betydelig rabatt sammenlignet med om du kjøper bildene rett fra web-sidene til Adobe.  Ekstra fint er muligheten til å forskyve hele 120 bilder videre til ny måned, dersom du en måned skulle bruke færre bilder enn du har kjøpt tilgang til gjennom lisensen, sier Haug, og legger til:

-Fordi Stock er tett integrert i alle design produktene fra Adobe, er det ikke lenger forskjellige verdener. Det er en og samme verden som våre kunder enkelt kan administrere innenfor creativ cloud lisensen, sier Haug.