Magasin- og ukebladforlaget Story House Egmont taper penger. I en fersk resultatmelding fra den gamle bladkjempen så heter det at «2023 ble et utfordrende år for Story House Egmont i Norge.» I fjor høst besluttet blant annet Story House Egmont å kappe kostnader med 70 millioner kroner og kutte 33 årsverk.  

Dermed reddet Egmont-selskapet seg inn, men ikke nok til å unngå sitt første underskudd på mange år. Selv med en noenlunde stabil omsetning endte driftsresultatet på minus 3,5 millioner kroner. Det var en betydelig nedgang fra 75,7 millioner kroner som var tilsvarende resultat i 2022.

- Vi er selvfølgelig ikke fornøyde med årets resultat, men vi er fast bestemt på å møte utfordringene i markedet gjennom en mer effektiv drift og ved å utnytte det at vi er en stor internasjonal aktør på en bedre måte, sier administrerende direktør i Story House Media, Per Kjellander.

Han tok over etter Nina Vesterby i forbindelse med en større fusjon av alle Egmont-forlagene til en internasjonal enhet.

Les også: Story House Egmont-sjefen i Norge slutter: - Ikke det beste tidspunktet

Egmont-topp:

Da Story House Egmont ble sluset inn i den europeiske Egmont-divisjonen var det Per Kjellander som ble sjef. Foto: Klaus Rudbæk / Story House Egmont

- Vi har endret strategi 
Bakgrunnen for underskuddet i Story House Egmont i Norge er utfordringene knyttet til makroøkonomien med økte renter og stigende priser, samt en lav norsk kronekurs som har gitt store valutatap på innkjøpte varer og tjenester i euro.

- Vi har endret vår strategi i Norge fra vekst gjennom flere nye satsninger og fokuserer nå på å levere kvalitetsinnhold både digitalt og på print. Vi er også tvunget til å se på hvordan vi jobber på tvers av alle divisjoner i Story House Egmont. Som en internasjonal aktør er det synergier vi ikke tar ut godt nok, spesielt siden Norge nå er organisert under felles ledelse med øvrige 17 land i Europa, sier Kjellander.

Kjellander sier at selskapet også har hatt betydelige ekstraordinære kostnader, som inkluderer restrukturering, tap på fordringer samt nedskriving på aksjer og andre verdier.

Resultat før skatt for året endte likevel på rett side av streken og viser et overskudd på 9,9 millioner kroner. Men også resultat før skatt er kraftig ned sammenlignet med tilsvarende resultat i 2022 på 90,2 millioner kroner. Antall årsverk ved utgangen av 2023 var 237, sammenlignet med 266 i 2022.

Les også:  Klubbleder om Egmonts kuttvarsel: - Skaper uro og usikkerhet

Her kan du se alle tallene til Story House Egmont for regnskapsåret 2023. Tallene inkluderer konsernet og dermed selskapene Story House og Kids.  

Story House Egmont 2023 2022 Endring i %
Omsetning 997,4 1.032,0 - 3
Driftsresultat -3,4 75,6 -
Resultat før skatt 9,8 90,1 - 89