Mediehuset Story House Egmont, som blant annet gir ut blader som Hjemmet, Norsk Ukeblad, Vi Menn og Her og Nå, varsler mandag morgen kostnadskutt på 70 millioner kroner.

- De siste månedene har vi for alvor merket konsekvensen av endringene i makroøkonomien med økte renter og en kraftig prisøkning som rammer folk flest, og som demper kjøpekraften. Det samme gjelder blant de aktørene som annonserer i våre publikasjoner og på våre nettsteder. Flere har satt på bremsene, og det påvirker naturligvis også vår virksomhet, sier Nina Vesterby, administrerende direktør i Story House Egmont, i en pressemelding.

Hun legger til at økte priser på trykk og distribusjon og en svak norsk krone gjør situasjonen enda mer utfordrende. Og sier samtidig at de må redusere det totale kostnadsnivået, og at hun ikke kan utelukke nedbemmaninger. 

Les også: Story House Egmont varsler kutt på 70 millioner kroner

- Overrasket
Klubbleder i Story House Egmont, Harald Grevskott forteller Kampanje at han er «overrasket over at pilene snudde ganske brått på forsommeren». 

- Det er selvsagt ganske store kutt det er snakk om. Men klubblederne på huset og er holdt orientert om økonomien og situasjonen, og vi ser også at det er helt nødvendig å iverksette tiltak. Ledelsen har så langt det er mulig ønsket å unngå nedbemanning, og det synes vi er bra. Så kan det se ut som vi ikke kommer helt i mål uten, men vi vil kjempe for å unngå at våre medlemmer blir rammet, sier han. 

Grevskott forteller videre at de ansatte allerede før sommeren fikk et hint om at tallene ganske brått begynte å se utfordrende ut.

 - Så fikk vi beskjed ganske tidlig etter ferien om at en større kuttrunde måtte til. Dette har vært kommunisert til alle både i form av innlegg på Teams og på et allmøte. 

- Skaper uro
- Hvordan ble nyheten tatt i mot av de ansatte?

- Selvfølgelig skaper det uro og usikkerhet når det kommer slike nyheter, men ledelsen har lovt oss stor åpenhet om prosessen, sier Grevskott. 

 - Hvilke områder håper du ledelsen vil skjerme for kutt?

 - Vi er midt inne i en sterk satsning på det digitale og er nødt til å skjerme produksjon av redaksjonelt innhold for å nå de hårete målene vi har satt oss. Samtidig er det viktig å skjerme de printproduktene som fortsatt står for brorparten av inntektene våre, sier han. 

 Grevskott tror tiden fremover vil bli utfordrende, men er samtidig optimistisk. 

 - Det er alltid utfordrende å måtte forholde seg til store utgiftskutt. Samtidig har vi, som de fleste andre i bransjen, fått ganske god trening i det det siste årtiet. Vi i NJ-klubben vil alltid arbeide for å skjerme medlemmenes arbeidsplasser og arbeide for høyest mulig kvalitet på de redaksjonelle produktene. Vi har tro på at vi skal komme oss over denne kneika også.