I TRY sin podkast "Alt vi kan" er Head of Media & Communication i Orkla, Thea Helmen Groth invitert til en prat om merkevarebygging og reklame sett fra hennes ståsted. I studio har vi Simen Kjær fra TRY Innsikt og COO i TRY Sindre Beyer. 

Episoder finner du her og inne på spotify "Alt vi kan".

Orkla og merkevarebygging

Hvor sterk er sammenhengen mellom merkevare og et selskaps verdi?