Norsk Viaplay-sjef etterlyser regjeringens radio-løfte: - Langt på overtid

Regjeringen ønsket å få på plass ny avtale om kommersiell allmennkringkasting også på radiomarkedet. Men med kun ett år igjen av stortingsperioden har lite skjedd.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Viaplays norgessjef og leder for P4-gruppen, Kenneth Andresen, kommer med en kraftig beskjed til regjeringen og kulturminister Lubna Jaffery på den første dagen av den store mediekonferansen i Bergen, Nordiske Mediedager. Denne uken er stort og smått i norsk mediebransje samlet i Bergen for det store årlige mediearrangementet.

Der varsler nå Andresen at de vil følge opp regjeringens lovnader om en kommersiell allmennkringkastingsavtale for radiomarkedet. Han viser blant annet til det som ble nedfelt i regjeringens samarbeidsavtale, den såkalte Hurdalsplattformen fra 2021.

- Det er langt på overtid at regjeringen nå tar tak i denne saken og får på plass en lignende løsning på radio som TV 2 har på TV. Det gir etter vårt syn ingen mening at TV og radio ikke skal behandles likt i denne sammenheng, sier Andresen til Kampanje.

I den sterke sola i Bergen fremmer P4-sjefen sitt eget kandidatur til å bli en kommersiell allmennkringkaster på radio. Han ønsker nemlig en avtale på plass for radiomarkedet slik TV 2 har med staten i dag.

Les den fullstendige listen over punktene om mediepolitikk som ble lagt frem i Hurdalsplattformen. Slik blir den nye medie- og PR-politikken

P4-sjefen vil ha TV 2-avtale

I fjor signerte TV 2 som kjent under på en ny avtaleperiode for allmennkringkasteroppdraget på TV som sikrer dem en årlig sum på inntil 150 millioner kroner. Både Radio Norge og P4 hadde tidligere allmennkringkastingsavtaler for radiomarkedet, men disse ble skrotet da FM-nettet ble slukket i 2017. Det har ikke blitt stilt krav om å tilby allmennkringkasting i det nye digitale DAB-nettet, men både P4 og Radio Norge har likevel fortsatt med regelmessige nyhetssendinger. 

- Etter vårt syn burde kommersiell allmenkrigkasting på radio vært på plass for lenge siden. Mediemangfoldsutvalget slo allerede i sin rapport i 2017 fast at «argumentene for å gi tilskudd til kommersiell allmennkringkasting på fjernsyn i hovedsak også er gyldige for allmennkringkasting på radio», fortsetter Andresen.

- Betyr ønsket om å få i stand en slik avtale at P4 er beredt til å påta seg en rolle som kommersiell allmennkringkaster på radio?

- Ja. Det vil selvfølgelig være en forhandlingssak, men i utgangspunktet er vi positive, sier Andresen.

Les også: TV 2 får ny TV-avtale - kan sikre kanalen 750 millioner

P4-sjef i pølsekø:

Enn så lenge er det mer service å få fra pølsekiosken enn det P4-sjefen får fra regjeringen. - Det er langt på overtid at de tar tak i denne saken og får på plass en løsning, sier Andresen til Kampanje. Foto: Eivor Eriksen.

- Vil ha oppdatering på forpliktelsene

Som tidligere nevnt slo regjeringen fast i Hurdalsplattformen at de ønsket å få på plass en ny kommersiell allmennkringkastersavtale for radiomarkedet etter at avtalene staten hadde med P4 og Radio Norge ble lagt vekk i 2017.

I regjeringens plattform står det at de ønsker å «sikre (…) en kommersiell allmennkringkaster på radio med hovedkontor på Lillehammer».

- Vi i P4-gruppen har hatt allmennkringkastingsoppgaver i flere tiår og er opptatt av å bidra til det viktige samfunnsoppdraget som ligger i dette. Derfor er det også naturlig for oss å ha en dialog med departementet om rammene for den planlagte ordningen, sier Andresen.

Han har nå tatt saken i egne hender og skal møte Kulturdepartemenet i slutten av mai.

- Nå vil vi gjerne få en oppdatering for hva som er status for oppfølgingen av disse forpliktelsene, sier P4-sjefen.

Les også: Frp bekymret over ny mediepolitikk: - Bidrar til mindre avstand mellom myndighetene og media

 

Utredning i det blå

Til tross for at det kun er ett år igjen av inneværende stortingsperiode, kan det synes som det har blitt gjort lite arbeid med å stable på plass en slik avtale som både regjeringen og P4-sjefen ønsker seg.

I sin proposisjon til Stortinget for budsjettåret 2023, slo Kulturdepartementet fast at de ville ta stilling til behovet for en avtale om kommersiell allmennkringkasting på radio i løpet av inneværende stortingsperiode.

Departementet lente seg samtidig på en anbefaling fra Medietilsynet om at man først skulle gjøre en utredning for på den måten å kartlegge radiomarkedet. Men hos Medietilsynet er det lite som har skjedd.

- Vi har ikke fått noe konkret oppdag om å utføre dette, og har dermed ikke oversikt om det har blitt gjort en utredning eller kartlegging slik vi foreslo, opplyser tilsynet til Kampanje.

De henviser til regjeringen og Kulturdepartemnetet for ytterligere svar. Kampanje har søkt kommentarer fra departementet, men har ikke lykkes med å få svar før saken ble publisert.

Norsk Viaplay-sjef etterlyser regjeringens radio-løfte: - Langt på overtid