Ved en pressekonferanse 14.00 i Hurdal i dag la Arbeiderparti-leder og kommende statsminister Jonas Gahr Støre og Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum frem regjeringsplattformen som den kommende regjeringen skal styre etter. 

I tillegg til Vedums gjennomslag for å nekte statlige etater å bruke PR-byråer, ble det blant annet også kjent at den kommende regjeringen vil øke innovasjons- og pressestøtten og å «arbeide for at de globale medie- og teknologiaktørene viser åpenhet om bruk av data og betaler skatter og avgifter i de landene de opererer i.»

Les den fullstendige listen over punktene om mediepolitikk som ble lagt frem i dag her: Slik blir den nye medie- og PR-politikken

Etter å ha tatt en titt på mediepolitikken til den kommende regjeringen, sier Frps kulturpolitiske talsperson Himanshu Gulati at «vi trenger et mindre avhengighetsforhold mellom staten og pressen».

- Jeg mener at den nye regjeringen må få en sjanse til å vise sitt statsbudsjett og sin politikk i praksis før vi feller endelig dom, men jeg blir bekymret over signalene om at regjeringen vil øke konkurransevridningen i mediebransjen ved å styrke NRKs posisjon og ønsker å bidra til mindre avstand mellom myndighetene og media gjennom økt pressestøtte, sier Gulati.

- Hva synes du om Vedums plan om å kutte i offentlig bruk av PR-byråer?

- Det er bra med et mål om mindre konsulentbruk i staten, men om dette resulterer i flere ansatte i departementene blir dette selvmål. Nå må regjeringen få noe tid til å vise sin politikk i praksis.

- Hvor viktig er det å få medie- og tech-gigantene til å betale skatt?

- Jeg mener regjeringen bommer i sin formulering om globale medie- og teknologioperatører. Vi må se på hvordan noen av deres skatteinntekter kan kanaliseres til Norge, ikke bare landene de er registrert i.

Høyre: - Hvor har ambisjonene blitt av? 
Tage Pettersen, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av familie- og kulturkomiteen, sier at han nesten må få spørre Sp og Ap hvor alle ambisjonene for mediebransjen har blitt av på Hurdal.

- Sp har vært høye og mørke i opposisjon i fire år, og spesielt nå i valgkampen. Men det er ikke mange spor av dette å finne i regjeringsplattformen, sier Pettersen.

Han mener at å sikre FM til 2031 er det eneste sporet fra Sp sine lovnader man kan finne i plattformen.

- Men på den annen side må man etablere en ordning med kommersiell allmennkringkaster for å sikre at en av aktørene som alt er på DAB kan overleve. Det er en bakstreversk og kostbar måte for å sikre at FM-plasteret skal dras enda saktere av, sier han.

Pettersen sier at han savner å se mer om digitalisering og omstilling, og at man tar et tydeligere «i forhold til de store globale aktørene hva gjelder eierskap til data og samarbeid med EU og G20 om disse problemstillingene».

Et punkt er de imidlertid enige på.

- Jeg ser at partiene lover å øke innovasjons- og pressestøtten på en måte som sikrer god utvikling i lokalmedia. Så gjenstår det å se hvor mye ekstra penger de legger på bordet for å sikre de store riks- og regionsmediene.

MBL og NJ er fornøyde 
Administrerende direktør i MBL, Randi S. Øygrey, skriver i en pressemelding at den nye regjeringen legger opp til en offensiv mediepolitikk som anerkjenner at behovet for troverdige, redaktørstyrte medier er større enn noen gang.

- Dette er viktig for lokalsamfunn over hele landet og for demokratiet. Vi er særlig glade for at de varsler at de vil ta grep i kampen med de globale tydelige signaler om at de ønsker å gjøre noe med globale tech-giganter og de store utfordringene ulike konkurranse med disse gir både små og store norske medier, sier Øygrey som legger til at de vil bidra i konkret utforming av mediepolitikken.

Hun forteller videre at de har savnet mer fart i arbeide på utfordringene som tech-gigantene gir.

- Nå sier regjeringen at de både vil arbeide internasjonalt opp mot utfordringene knyttet til de globale plattformselskapene, dette svarer opp det MBL har etterlyst over lengre tid.Det er også positivt at regjeringen også vil øke innovasjons- og pressestøtten på en måte som sikrer god utvikling i lokalmediene uten at det går ut over riks- og regionale medier, sier Øgrey.

Dag Idar Tryggestad, leder i Norsk journalistlag, har mer dempede forventinger til løftene og håper på å se lovnadene bli praktisert.

- Det er bra at regjeringen er så tydelig på hvor viktig den frie, uavhengige journalistikken er for å opprettholde vårt demokrati. Men det forplikter og må også vises igjen i praksis. Erklæringen har mange gode intensjoner, som nå skal følges opp, sier Tryggestad og legger til:

- Vi merker oss spesielt at regjeringen nå vil vurdere sanksjoner på brudd på offentligheten. Det er noe mediebransjen har etterlyst lenge og er på høy tid at det gjøres noe med.

Han mener også det er positivt at regjeringen viser vilje til å øke pressestøtten, men skulle ønske at de var enda tydeligere på spesielt et punkt.

- Vi skulle ønske at regjeringen var tydelige på at de ønsker å støtte oppunder kompetansehevende tiltak for bransjen, men ser andete kan være en del av en fremtidig innovasjonsløsning, sier Tryggestad.