Staten, ved Kultur- og likestillingsdepartementet, og TV 2 har i dag inngått en ny avtale om kommersiell allmennkringkasting. Staten vil kompensere TV 2 for nettokostnadene knyttet til oppdraget med inntil 150 millioner kroner i året.

– Dette er en viktig avtale for mediemangfoldet. Den sikrer at vi fortsatt har en kommersiell allmennkringkaster med sterk tilstedeværelse i Bergen. Vi trenger gode redaksjonelle miljøer utenfor Oslo-området. Det gir andre perspektiver, ulike historier og nye stemmer i samfunnsdebatten, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

TV 2 inngår avtale med staten i fem år. Avtalen vil tre i kraft 1. januar 2024 og vare frem til 31. desember 2028. Samlet for hele femårsperioden vil kanalen i bytte mot allmennkringkasterinnhold motta opptil 750 millioner kroner for hele avtaleperioden. 

- Krevende og urolig tid
Det plager ikke kulturministeren som nylig var med å stenge kanalen ute fra momsfritaket som gjelder alle andre redaktørstyrte nyhetsmedier i landet. 

- I en krevende og urolig tid med økende desinformasjon, trenger vi sterke og seriøse nyhetsformidlere. Jeg er derfor glad for at TV 2 påtar seg oppdraget som kommersiell allmennkringkaster for en ny periode, fortsetter Jaffery. 

Les også: Kulturministeren forsvarer omstridt mediekutt: - Dyrt og lite treffsikkert

Mange av kravene i den gjeldende avtalen vil videreføres i den nye avtalen, heter det i en melding fra Kultur- og likestillingsdepartementet.  Dette gjelder blant annet kravet om at TV-kanalens hovedredaksjon og sentrale nyhetsredaksjon skal være lokalisert i Norge, minst 100 kilometer utenfor Oslo sentrum. Det er dessuten et nytt krav om at TV 2 skal ha redaksjonelle medarbeidere i nyhetssendingene på minst seks ulike steder.

- Er du glad for å få en ny avtale signert?

- Vi er stolte over å kunne videreføre det samfunnsoppdraget vi har hatt i mange år. Det er mange i TV 2 som går på jobb nettopp på grunn av det oppdraget som er viktig for veldig mange i Norge. Det er også bra at vi har et bredt, politisk flertall som mener at det å ha en nasjonal nyhetsaktør utenfor Oslo er viktig. Så nå skal vi gjøre det vi kan for å oppfylle oppdraget også i den perioden som kommer, sier TV 2s administrerende direktør og sjefredaktør, Olav Sandnes, til Kampanje.

Skal bruke 300 mill. på TV-drama
I tillegg forplikter TV 2 seg til å ha  daglige nyhetssendinger, norskspråklige programmer for barn og unge og bruke minimum 300 millioner kroner på førstegangsvisninger av norsk film og TV-drama i avtaleperioden.

Det er ikke første gang TV 2 har en avtale med den norske staten om å levere allmennkringkasterinnhold. I 2018 inngikk kanalen en avtale for perioden 2019 til 2023. 

Til Kampanje har TV 2-sjef Olav Sandnes tidligere uttalt at kanalen brukte over en halv milliard kroner på innhold relatert til TV-avtalen.

- Vi har over et sted mellom 150 og 200 journalister som jobber med nyheter relatert til hovedkanalen vår og vi har rundt 400 direktesendte nyhetstimer gjennom et år. Det er vår viktigste søknad, sa Sandes i forbindelse med at avtalen ble utlyst tidligere i år, sa Sandnes. 

Avtalen kommer samtidig med at TV 2 er inne en ny og stor kuttprosess der kanalen skal spare 400 millioner kroner og slanke staben med 120 årsverk.