Saken blir oppdatert.

Arbeiderparti-leder og kommende statsminister Jonas Gahr Støre og Senterpartiet-leder Trygve Slagsvold Vedum la 14.00 i dag frem regjeringsplattformen som den kommende regjeringen skal styre etter, Hurdalsplattformen, via en pressekonferanse i Hurdal. 

I tillegg til spenning knyttet til mediepolitikken, har saken om at Trygve Slagsvold Vedum har fått gjennomslag for sin PR-nekt blitt gjenstand for stor debatt de siste dagene. Det var Vedum selv som lekket saken til VG i forkant av dagens fremleggelse. 

Under pressekonferansen sier Støre sier at etter åtte år med økende økonomiske forskjeller, så er det vanlige folks tur.

- Forskjellene mellom folk og folk som lever i deler av landet skal ned. Vi skal ha et trygt arbeidsliv, et aktivt næringsliv og vi skal ta hele landet i bruk, sier Støre.

Vedum, som trolig er Norges neste finansminister, understreket at Ap og Sp hadde jobbet sammen plattformen som et team.

- Dette er starten på et langt samarbeid mellom Ap og Sp, og det vil jeg takke Trygve Slagsvold Vedum for. Vi er veldig stolt over denne plattformen, sier Støre.

Les også: Margrethe Geelmuyden langer ut mot Vedums PR-nekt: - Ganske lik Donald Trump

Dette er hva regjeringen vil innenfor mediepolitikk:
- Sikre ytringsfrihet gjennom de frie mediene. Redaktører og journalister skal ha et særskilt vern.

- Sikre at offentlighetsloven og prinsippet om meroffentlighet blir praktisert i alle offentlige virksomheter, og vurdere strengere sanksjoner ved brudd på offentlighetsloven.

- Arbeide for at de globale medie- og teknologiaktørene viser åpenhet om bruk av data og betaler skatter og avgifter i de landene de opererer i.

- Øke innovasjons- og pressestøtten på en måte som sikrer god utvikling i lokalmedia, uten at det går ut over de større riks- og regionmedia.

- Sikre NRKs rolle som en bred allmennkringkaster med sterkt nærvær i hele landet gjennom forutsigbar styring og finansiering.

- Sikre kommersiell allmennkringkasting med hovedkontor i og nyhetssendinger fra Bergen og en kommersiell allmennkringkaster på radio med hovedkontor på Lillehammer.

- Gi lokalradio mulighet til å være på FM-nettet frem til 2031.

De skriver i plattformen at de har som mål å sikre sterke norske medium og legge til rette for at alle grupper i samfunnet har et godt medietilbud. Behovet for troverdige, redaktørstyrte medium av høy kvalitet er større enn
noen gang. Regjeringen er spesielt bekymra for kårene til kvalitetsjournalistikken.

Les også: Statsbudsjettet: Øker pressestøtten med ti millioner kroner

I tillegg løftes disse punktene frem for PR-bransjen:
- Kutte i konsulentbruk i staten ved å utvikle egen kompetanse.

- Kraftig redusere statlige virksomheters kjøp av tjenester fra kommunikasjonsbransjen. Utover informasjons- og holdningskampanjer skal slike tjenester som hovedregel ikke benyttes.

Ministerpostene blir for øvrig presentert på torsdag. Flere medier melder at Anette Trettebergstuen er klar som kulturminister, blant annet Dagbladet. Blir hun det er det hun som er øverste hode av mediepolitikken de neste fire årene. Hun er familie- og kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.