Orkla legger frem sine tall for årets første kvartal og de viser at merkevaregigantens inntekter økte med 0,5 prosent i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. For et år siden sendte koronapandemien inntektene til Orkla opp med 5,4 prosent.

- Starten på 2021 for Orklas merkevarevirksomhet har vært svært positiv. Vi oppnådde sterk resultatfremgang og organisk vekst, til tross for at vi møtte sterke sammenligningstall som følge av hamstringen av mat og rengjøringsprodukter i tilsvarende periode i 2020. Koronapandemien preget også dette kvartalet.

Orkla har merkevarer som Grandiosa, Omo, Jordan, Idun, Lano, Nidar, Toro og Zalo i porteføljen, men ser en på utviklingen innenfor merkevaredivisjonen så er bildet svært blandet med tilbakegang på dagligvare (-4,7%) og matingredienser (-2,0%).

Utviklingen innenfor de andre segmentene med snacks (+ 6,9%), rengjøring (+ 4,2%) og helse og oppussing (+ 15,4%) var dermed langt bedre.

- Det var god markedsvekst i dagligvare, men fortsatt lavere aktivitet i Out-of Home-sektoren. Fremtidsutsiktene i de fleste av våre hjemmemarkeder ser nå lysere ut. Når nå vaksineringen er i gang, ser vi frem til ytterligere lettelser i smittevernrestriksjoner i tiden fremover, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i en melding.   

I rapporten heter det at resultatfremgangen i første kvartal var «særlig god» for Orkla Consumer Investments, i hovedsak knyttet til sterk topplinjevekst i markedet for malerutstyr, mens Orkla Confectionery & Snacks-divisjonen på sin side «hadde fremgang grunnet primært høy markedsvekst i dagligvare».

Orklas samlede driftsresultat økte med 13,5 prosent til 1,29 milliarder kroner i første kvartal i år, mens konsernets driftsinntekter endte på 11,5 milliarder kroner, som var på nivå med første kvartal 2020.

Orklas resultat før skatt økte med 24 prosent og endte på 1,4 mill. kroner.