I oktober inviterte Norsk Tipping folk til å bestille «Vekking fra Hamar». Blant alle som bestilte vekking, ble én heldig person oppringt med beskjed om at vedkommende var 1 million kroner rikere.

- Vi tente umiddelbart på ideen fra våre kolleger i TRY Reklamebyrå. Men vi skjønte samtidig at vi måtte løse noen tekniske utfordringer for at kampanjen skulle få livets rett, sier tech lead Magnus Bergman i TRY Apt.

Utviklet tre skytjenester

Kjapp hoderegning ga en klar indikasjon på hvor stort ringe-behovet ville bli. Forrige store Norsk Tipping-kampanje som TRY-huset utviklet hadde 380 000 deltakere. Målet var å slå det antallet.

- De aller fleste vekkes i løpet av et totimers-vindu om morgenen. Derfor måtte vi kunne ringe 100 samtaler i sekundet med ferdiginnspilte talebeskjeder. Alle de store teleoperatørene i Skandinavia sa imidlertid at oppgaven var umulig. Heller ikke internasjonale aktører som bruker flere datasentre kunne garantere for mer enn en håndfull oppringninger i sekundet, sier daglig leder Kaare Øystein Trædal.

TRY Apt tok tilbakemeldingen som en spennende utfordring og kontaktet flere skytjenester. Engelske Aculab var positiv og hadde nok datakraft. Problemet var bare at det var usikkert om sky-manageren klarte å fordele oppringningene raskt nok mellom selskapets datasentre i USA.

Det kunne ikke TRY Apt ta sjansen på. En liten gruppe med utviklere skisserte sin egen løsning som kuttet ut sky-manageren oppgave. Løsningen bestod av tre separate skytjenester som snakket sammen: Én som registrerer brukere, én som har oversikt over samtaletidspunkt og én som sprer samtalene.

Simuleringer viste at løsningen lot seg gjennomføre, og TRY Apts utviklere visste at de evnet å skrive koden. Så brettet de opp ermene og jobbet seint og tidlig.

Kampanjen ble gjennomført med rekordstor suksessrate, og et resultat for Norsk Tipping som viste 488 000 deltakere og 1000 prosent økning i registrerte brukere for oktober.

Offentlig beredskapstjenster

Trædal forteller at publikum har kommentert at «Vekking fra Hamar» fremstår som en enkel, sjarmerende og smått analog kampanje. Han mener det er den beste typen respons man kunne håpet på, fordi det viser at brukeren står i sentrum.

- For oss gjør imidlertid den teknologiske kompleksiteten kampanjen til et eksempel på hvordan vi utvikler kreativ teknologi. Våre utviklere beveger seg gladelig ut av komfortsonen, ser muligheter og tør å gyve løs på prosjekter som store kommersielle aktører mener er umulig å gjennomføre.

Selv om applikasjonene for «Vekking fra Hamar» ble utviklet spesifikt for kampanjen, har Trædal gjort seg tanker om hvordan den kan danne grunnlaget for å åpne nye dører.

- Når trenger du ellers et rigg for å ringe mange i løpet av kort tid? Jeg vil tippe at dette kan være interessant for offentlige beredskapstjenester. Hvordan og i hvilken form vet jeg ikke, men jeg mener det bor såpass store muligheter i løsningen vår at potensialet bør være stort.

 

Kontaktinformasjon: Kaare Øystein Trædal, daglig leder TRY Apt, tlf: 97008137, epost: kot@apt.no