I 2019 startet TRY Apts samarbeid som digital partner til Det Norske Teatret. Det ble implementert nytt billettsystem, nye nettsider og oppdatert profil. Teatret rigget seg for nye digitale steg.

Tid for innovasjon
I stedet gjorde pandemien at det ble nærmest full stans i driften, med strenge restriksjoner om avstand og antall mennesker som kunne sitte sammen. Konsekvensen ble kansellerte forestillinger og et stort fall i antall solgte billetter. Men i motsetning til mange andre bedrifter som strevde med å tilpasse seg den nye hverdagen, så Det Norske Teateret på situasjonen som en mulighet til innovasjon.

- Det er naturlig at mange holder på vante, trygge løsninger i en kaotisk tid. Samtidig er det nettopp da det åpner seg rom for å tenke nytt og investere i innovasjon. Teknologien har utviklet seg lynraskt i de siste årene. For de fleste husstander er smarttelefoner, ubegrenset data og strømming den nye hverdagen. Aktører som tør å utnytte potensialet som bor i nyvinninger som strømming, vil kunne berike sin målgruppes kundereise. Det handler ikke om å hoppe på en ny bølge, men bruke ny teknologi på en måte som styrker egen merkevare, sier kreativ leder Christopher Køltzow i TRY Apt. 

Å gripe mulighetene som bor strømming var nettopp det Det Norske Teatret gjorde.  Sammen med TRY Apt, TRY Pearl (TRY-husets tjenesteområde for 1:1-kundedialog) og produksjonsselskapet Svai tilrettela teatret for å strømme sin nyeste forestilling, «Bienes Historie». Dermed kan de som ikke får sitteplass i salen likevel se forestillingen.

Kommunikasjons- og markedssjef Thine Sletbakk Bugge mener at det er mye positivt med å tilby et strømmetilbud i tillegg til tradisjonelle billetter.

- Noen vil være hjemme fordi de er i risikosonen eller i karantene. Gjennom strømming kan dessuten for første gang de som bor langt unna Oslo se forestillingen. Vi strømmer nemlig til hele Skandinavia. Å åpne teatret på denne måten er derfor også er i tråd med Stortingets målsetning om at alle som ønsker å ta del i teaterfellesskapet, skal få muligheten.


En strålende start
TRY Apt og TRY Pearl har god erfaring fra flere tidligere store strømmeprosjekter, som blant annet DNBs Festivalsommer og TeliaSammen. Kunnskapen man høstet fra disse prosjektene var av høy verdi ved implementering av teatrets strømmeløsning. Det bidro til at man relativt raskt lyktes med å integrere både strømming og billettsalg med øvrige eksisterende tjenester.

Fredag 11. september gikk startskuddet da første forestilling gikk live til full sal og langt over normal kapasitet digitalt. Med det har teateret skrevet historie og har nå en helt ny kanal å nå ut til sine publikummere.

- Måten som teaterforestillinger kommuniserer med sitt publikum på har vært fundamentalt lik i mange hundre år. Men når restriksjonene er som der, tvinger det seg fram andre måter å dele opplevelser på. Jeg er derfor stolt av at Det Norske Teatret, som det første etablerte teatret i Norge, utvider sitt tjenestetilbud til også å inkludere strømming. Selvsagt oppleves det som nytt og uvant for mange i publikum, og teater på skjerm kan aldri erstatte møtet mellom sal og scene. Samtidig gleder jeg meg over mange positive tilbakemeldinger og over at vi nå når ut til langt flere enn det vi nylig kunne drømme om, sier Sletbakk Bugge.