Korona-pandemien har ført til at både samfunnet og næringslivet har blitt raskere digitalisert enn forventet. Men tar vi egentlig i bruk de reelle mulighetene raskt og godt nok? Vi har invitert eksperter og politikere til å diskutere og snakke om:
• Hva bør myndighetene gjøre nå for å forsterke den positive, økte digitaliseringsbølgen i samfunnet?
• Mange mener det er et for stort gap mellom den samlede, digitale kompetansen Norge trenger fremover, og der vi er i dag: Hva slags ansvar har bedriftene og næringslivet for en digitalt «upskilled» arbeidsstyrke?
Og ikke minst: Hva skal til for å utløse mer samarbeid mellom myndighetene og næringslivet for å forsterke digitaliseringen av det norske samfunnet?
Gjester:
 Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsminister (H)
- Rune Syversen, CEO Crayon
-Christian Larsen, CTO i Visma
- Hege Kirkeby, Head of Engagement, Telia