I januar i år fikk vi i TRY Dig den gledelige beskjeden om at vi har blitt tildelt akkreditering innen plattform-aktivering. 

Dette er en akkreditering for partnere som støtter suksessen til HubSpot-kunder på de høyeste nivåene innen

  • Kvalitet
  • Service
  • Strategisk innsikt


Dette betyr at akkrediterte "Platform Enablement Partnere" har dokumentert erfaring med å lykkes med brukeradopsjon gjennom tilpasset opplæring og endringsledelse. 

Brukeradopsjon er en av de største suksessfaktorene for å komme i gang med ny tekologi, og lykkes med dette. 


Sertifisering vs. akkreditering

Du har kanskje hørt om HubSpot Academy  - det er her du kan ta sertifiseringer enten innenfor programvaren eller på et teoretisk plan. Forskjellen mellom disse sertifiseringene og en akkreditering er at sertifiseringer er individuelle. Akkrediteringer kan der i mot bare oppnås på selskapsnivå og gjennom en søknadsprosess. Derfor er det langt strengere krav til utdeling av akkrediterting.  

HubSpot Platform Enabement er en av fire akkrediteringer som kan oppnås på HubSpot for partnere. 

"Dette er et kvalitetsstempel TRY Dig har mottatt etter å ha gjennomgått en rekke suksessfulle prosjekter. Etter en omstendig søknadsprosess har vi blitt tildelt denne akkrediteringen, noe vi er utrolig stolt av" - Camilla Amelie Gundersen, HubSpot Team Lead og rådgiver.