I et marked der IT blir en stadig viktigere del av kundens forretningsutvikling, og egen tjenesteportefølje utvidet seg i takt med nye kundesamarbeid og flere oppkjøp, var tiden inne for å skape en ny felles visjon, nytt kundeløfte og nye verdier for selskapet. I denne prosessen ble det tydelig for oss at navnet fra 1997 ikke lenger representerte vårt tjenestetilbud. 

 - Vi har hatt en stor og sammensatt prosess som inkluderer management consulting, PR, posisjonering, designprosesser og markedsføring. Veldig mye skulle gjennomføres på kort tid. Derfor valgte vi å samarbeide med en partner som har samlet tjenestene vi trengte under samme tak, slik TRY Råd har, sier Heidi Kopperud, Nordisk markedsdirektør i Visolit. 

 Visolit og TRY Råd innledet samarbeidet vinteren 2018. Kommunikasjonssjef Iselin Paulsen i Visolit forteller at prosessen startet med å involvere alle ansatte.    

 Endring er nødvendig, men samtidig har det vært viktig å videreføre den solide forretningen vi kommer ifra. Visolit er et konstruert navn og en fornorsket variant av ordbildet «We solve IT». Vi kan IT og vi løser kundens utfordringer.  Å jobbe med en partner hele veien har vært en forutsetning for å levere Norges raskeste rebranding i dette formatet, sier kommunikasjonssjef i Visolit Iselin Paulsen 

 Daglig leder Sindre Beyer i TRY Råd betegner Visolit-oppdraget som et av de mest spennende oppdragene selskapet har hatt.  

- Å følge en kunde med store ambisjoner og flinke folk over lengre tid i flere parallelle prosesser er både utfordrende og veldig spennende. Det er faglig krevende å jobbe med så mange sjangre innen markedsførings- og kommunikasjonsfaget samtidig, men også nyttig å se at de ulike disiplinene av kommunikasjonsfaget henger sammen. Innsikt fra posisjoneringsarbeidet gjør designprosessene bedre, og det strategiske arbeidet gjør de kreative uttakene mer treffsikre, sier Sindre Beyer som er daglig leder i TRY Råd.