Merkevarespesialistene Monna Nordhagen og Kirsti Rogne i Mars Brand Strategy har samlet faglig forankret metode fra eksperter verden over, og gjort den enkel å bruke i hverdagen gjennom det de kaller Mars-metoden. De siste årene har de holdt fulltegnede kurs i merkevarestrategi, og den femte kursrekken går av stabelen 18. januar.

– Konsulentselskapet Gartner Group gjør årlig en undersøkelse av hva markedssjefer er opptatt av, og hvordan de posisjonerer seg for å lykkes i året som kommer. Gartners Leadership Vision-guide for 2023 viser at merkevarestrategisk kompetanse blir mer og mer etterspurt, men det har vi merket en god stund allerede. Vi brenner for at folk skal bli flinke og trygge i arbeidet med egen merkevarestrategi. Det er viktig å ta eierskap til forvaltning av merkevaren sin selv – enten det er som kompetent bestiller av tjenester eller i det daglige arbeidet, sier Kirsti Rogne, daglig leder og rådgiver i Mars.

Masterclass i merkevarestrategi er så langt gjennomført av over 100 av bransjens dyktigste merkevarefolk. Kurset er for ledere, seniorrådgivere, designere, utviklere, produktsjefer, prosjektledere, investorer og andre som jevnlig har behov for å utvikle, dokumentere eller vurdere virksomheter, produkter eller tjenester som merkevarer.

– Interbrand, som årlig kårer verdens mest verdifulle merkevarer, viser også til at virksomhetene på topplisten gjør det bedre over tid, sammenlignet med andre selskap. Så vi står ganske støtt i å understreke viktigheten av denne kompetansen, fortsetter Rogne.

Les mer om masterclass i merkevarestrategi her.

Merkevarebygging i urolige tider

En av faktorene Gartner Group peker på som årsak til at merkevarebygging må bli mer strategisk, er disrupsjon på konkurransearenaen. Denne disrupsjonen skyldes både at endringstakten er hurtigere enn tidligere og at måten kunder forholder seg til merkevarer på har endret seg. Kundeopplevelsen må derfor være førende i merkevarebyggingen, og særlig må kunden oppleve at merkevaren leverer på den verdien kunden forventet.

Fremover blir merkevarestrategisk kompetanse desto viktigere, særlig for deg som vil være sikker på at du ikke roter deg bort i merkevarearbeidet, selv om verden er litt rotete for tiden.

– Man må ha en plan for hvordan merkevaren kan styrkes gjennom å respondere på endring og være der for folk på en måte som er i tråd med både det som rører seg og merkevarens kultur og verdier. Det er ikke alltid så lett. Det har vært spennende å se hvordan ulike merkevarer både på klønete og geniale måter har jobbet for å styrke relasjonen til folk i møte med en global pandemi. Vi så Dove hylle helter i helsetjenesten og Oatly som ville aktivisere folk som ikke kunne gå på jobb med haiku og «Ring-a-ding roulette». Nå blir det spennende å se hvordan merkevarer responderer på en mer generell usikkerhet. I dag er mange av oss usikre både når det kommer til små, nære ting (som strømpriser og arbeidsmarked) og store, globale ting (krig og klimakatastrofe), avslutter Rogne.

Vil du bli dyktig og trygg i arbeidet med egen merkevarestrategi?

Masterclass i merkevarestrategi starter for femte gang 18. januar 2023!

10 læringsmoduler over 8 samlinger gir deg et dypdykk i marsmetoden og de ulike verktøyene som brukes for å utvikle en merkevarestrategi, integrere den med virksomhetsstrategien og få fart på jobben med utvikling og realisering. Les mer om masterclass i merkevarestrategi her.

Les mer og meld deg på her eller ta kontakt på hallo@mars.as.