- Vi gjennomfører Hackatons flere ganger i året. Kort sagt er en Hackaton å utvikle prototype ideer som kan danne grunnlag for videreutvikling senere. Vi setter våre beste teknologer og strateger på en oppgave som de sammen med kunden jobber intensivt med, som så presenteres i plenum på kvelden, sier Kaare Øystein Trædal daglig leder i TRY Apt

 Trædal har lang erfaring fra å jobbe med teknologi- og endringsprosesser. Før han ble daglig leder i TRY Apt har han jobbet i flere teknologiselskaper, blant annet Making Waves og Bengler. En av hans hjertesaker er å “ufarliggjøre” teknologi ved å gjøre den mer tilgjengelig for alle, og inkludere teknologi i alle endringsprosesser.

- Noen tror at Hackathons kun er for de som kan teknologi, det er feil. Men det er en veldig bra måte å lære praktisk bruk av teknologi på for alle uansett bakgrunn. I 2018 må jo alle forholde seg til teknologi. Det er rett og slett snakk om  “learning by doing”.

Torgeir Micaelsen som er partner og rådgiver i TRY Råd, har lang erfaring fra politikk og næringsliv. I sin periode som stortingsrepresentant var han blant annet leder av Stortingets finanskomite og nestleder i Stortingets helse-og omsorgskomite. Da han sluttet i politikken, grunnla han innovasjonsselskapet Aktiver, som senere ble kjøpt opp av TRY. Micaelsen anbefaler Hackathons som arbeidsmetode på en rekke problemstillinger.

 - Mange opplever at strategiprosesser blir for løsrevet fra virkeligheten, samtidig blir teknologiutvikling for løsrevet fra strategien. Å starte en nysatsing med en Hackathon,er noe jeg anbefaler alle. Det å koble strategi, teknologi og kreativitet intensivt i 12 timer gir en kickstart til nytenkning, innovasjon og konkrete løsninger. I tillegg kan det være starten på å etablere en ny organisasjonskultur som fremmer innovasjon og endring.

Micaelsen som sitter i en rekke styrer for ulike oppstartsselskaper mener at metoden ikke er forbeholdt små virksomheter, snarer tvert om. - – Jeg tror dette er særlig nyttig for større virksomheter. 12-24 timers intensivt arbeid på konkrete problemstillinger bryter ned siloer og gjør at folk tenker nytt og på en annen måte. Den beste måten å forstå digitalisering på er å jobbe sammen med teknologer, strateger, designere og andre spesialister på konkrete problemstillinger. Det er mer verdt enn de fleste kurs, utredninger og studiereiser, sier Micaelsen.

Slik går du frem:

  1. Ta kontakt med Torgeir Micaelsen (97530833) eller Kaare Øystein Trædal

  1. Vi møtes for å diskutere hva som er utfordringene (markedsføring, kundereise,regulatoriske spørsmål, omdømme etc)

  1. Vi lager en brief på hvilke utfordringer og oppgaver som skal jobbes med og blir enig om budsjett.

  1. Vi setter en dato for en 12-24 timers Hackathon

  1. 10-25 teknologer, designere, strateger inne markedsføring og kommunikasjon fra TRY-huset jobber sammen med ansatte hos virksomheten på konkrete utfordringer.

  1. På kvelden presenteres arbeid fra ulike grupper i plenum i form av prototyper og fremvisning av ideer, løsninger og strategier.

  1. Vi lager en oppsummering og anbefaling til virksomheten som presenteres i etterkant og som kan legges frem  i egen organisasjon.

Arrangementene kan skaleres opp og ned etter kundens behov og etter type problemstilling. Men målet er at virksomheten skal kunne ta med seg gode, konkrete forslag til løsninger og strategiske innganger som så kan utvikles videre

Velkommen!