Sindre Beyer snakker med Marit Wangen fra NSR/Girl Tech og mentor/rollemodell fra TRY, Hanna Sollie Storaker i den nyeste episoden av podcasten "Alt vi kan". De forteller om Girl Tech, et tiltak for å øke jenters interesse for teknologi og realfag. Altfor få jenter velger teknologifag, både på ungdomsskolen, i videregående skole og i høyere utdanning. I teknologivalgfagene på ungdomsskolen er jenteandelen under 20 prosent. Girl Tech vet hva som virker, og gir jentene en arena sammen med kvinnelige rollemodeller, der de selv får utforske og teste teknologi på egne premisser.

Lytt til noen av våre populære podcaster. 
Episoder finner du her og inne på spotify "Alt vi kan".

Girl Techs arbeid for flere kvinner innen teknologi

Medielandskapet 2024

Hva skjer når merkevarer stopper å annonsere?

Sora - En ny AI revolusjon

Posisjonering

Merkevareidentitet

Strategisk historiefortelling

Tone of voice

Merkevarestrategi

Strategisk hierarki

Kjetil Try om 2024, kreativitet, Byron Sharp og fiskesuppe

Spådommer for 2024

IKEA: en mester på bærekraft?

Sustainable Brand Index

Google lanserer Gemini: AI-krigen er i gang

Kreativ teknologi

Webteknologi - hvordan funker egentlig internett?

Digital og fortjent søk

SoMe-annonsering: MetaB2B-markedsføring 
Effekter av kunstig intelligens
Kundeplattform (CDP)
Den vanskelige mediesaken
LinkedIn-annonsering
Tracking og analyse av nettsider
Markedsbudsjetter i nedgangstider
Personvern og klimarapportering på digitale flater
Fullservice mediebyrå
Universell utforming for digitale flater
Spanchat-annonsering