-Norge leverer på et høyt nivå innen film og animasjon. En Gullbranson for beste animasjonsfilm og «Money back on the skætt», er derfor en herlig anerkjennelse fra bransjen om at vi har topp kvalitet på animasjonsarbeidet vårt, sier Assisterende daglig leder i TRY Apt – Marianne Strandly.

 Gullet er TRY Apts 15 medalje i år og det er nå naturlig å øke animasjonskapasiteten ytterligere.

-Priser og anerkjennelse har heldigvis den egenskapen at de inspirerer eksisterende og potensielle kunder til å vurdere animasjon. En naturlig konsekvens er da at vi må knytte til oss flere flinke motion designere og animatører.

Strandly ser i tillegg en klar trend i markedet, hvor bevegelig grafikk brukes større grad enn tidligere.

– Vårt nedslagsfelt har utvidet seg betydelig de siste 5 årene. Grafikk og animasjon i reklame- og informasjonsfilm er fremdeles motionavdelingens kjernevirksomhet, men vi ser også at animasjon og 3D for web, AR og VR er økende. For vår del betyr det bare at vi får flere verktøy og flere flater hvor vi kan utfordres kreativt.

Motionavdelingen i TRY Apt kommer også til å se mot utlandet for kompetanse. Det har en sammenheng med flere internasjonale kunder og prosjekter i porteføljen.

-Bare i år har vi hatt tre oppdrag fra amerikanske oppdragsgivere og vi vet allerede nå at vi skal i gang med minst ett nytt prosjekt derfra i 2020.

–Vi kommer til å fokusere på innovatørene innen motiondesign og 3D, de som kan være med å påvirke nivået i vår bransje. Samtidig har vi en kultur i vårt selskap der vi aktivt jobber for å løfte hverandre fram og øke hverandres nivå. Da er det kun plass til lagspillere. Det er på mange måter vår hemmelige ingrediens.

 Kontakt:

Assisterende daglig leder, TRY Apt – Marianne Strandly: marianne@apt.no

Konsulent, TRY Apt - Frode Alver Nilsen: fan@apt.no