Bruk lyd som merkevare 

Moderne merkevarer spiller ikke bare på visuelle virkemidler men i større grad også på flere deler av sanseapparatet. Lyd er blitt en viktig identitetsmarkør på lik linje med tekst, film, logoer, fargepalett og bilder.  

Så hvordan kan merkevarer bruke lyd for å formidle sin strategi og posisjon? Podkast er en av de flatene hvor en lydidentitet virkelig gjør seg gjeldende, både på grunn av den nærheten man får til lytteren og den fleksibiliteten som ligger i formatet 

Bruk denne muligheten til å utvikle en lydidentitet som både reflekterer selskapets strategi og som gir rom for å formidle ulike temaer, kontekster og stemninger. På denne måten kan lyden danne en tydelig rød tråd gjennom podkasten og skape klare assosiasjoner til merkevaren.  

Bruk strategisk historiefortelling 

Podkastformatet er et medium som er spesielt godt egnet for å formidle og fortelle historier. Om det er manus, reportasjer eller spenningsserier, så er lydhistorier noe som fortsetter å engasjere lyttere. 

Gode historier, eller «storytelling», er blant de mest kraftfulle virkemidlene vi har innenfor markedsføring og i kommunikasjonsfaget fordi de evner å fange oppmerksomheten vår, vekker følelser og engasjement og former våre oppfatninger om verden og om ulike aktører. Dermed er historiene som fortelles av og om din merkevare viktig i å forme folks inntrykk av hvem dere er og hva dere står for. 

Bruk derfor historiene til å påvirke folks oppfatning av merkevaren deres. Resultatet kan bli både knallgod podkast og merkevarebygging. 

 

Tenk nytt og annerledes 

Hva er en podkast? Er det to til fire personer som sitter i et studio og snakker sammen om løst og fast i 45 minutter? Langt ifra, men det kan av og til virke som om dette er normen. Det er litt dumt, for det ligner jo ganske mye på et annet format som podkasten gjerne ønsker å differensiere seg fra: radio. Flere av Norges mest populære «podkaster» er dessuten også radioprogram.  

Podkast er i utgangspunktet bare en plattform som formidler lyd i ørene til folk, og da bør vi i mye større grad utforske hvilke formidlingsmuligheter denne kanalen byr på. Dette gjelder spesielt for oss som jobber med merkevarer – vi må i mye større grad tenke kreativt for å skille oss fra mengden av podkaster.  

Utforsk ulike fortellerteknikker, ulike lengder på episodene, ulike episodestrukturer og lydbilder. Finn den beste og mest interessante måten å formidle på. 

 

Lag bedre spotter 

I tillegg til å være et nært og intimt medium, så karakteriseres podkasten av aktive lyttere som har valgt podkast og tematikk selv. Lytterne tar del i et tydelig definert univers, hvor de har store forventninger til lytteropplevelsen og innholdet.  

Podkast som mediekanal er nokså nytt, og det er derfor få korte reklameblokker og lite annonsestøy sammenlignet med radio. Derfor er det viktig at reklamespottene som brukes i podkastkanalen ikke bryter med de forventningene lytteren sitter med, verken på lydbilde, tempo eller tematikk.  

Mediekanalen gir ofte unik tilleggsdekning til tradisjonell radio, og et ofte stilt spørsmål er «kan vi ikke bare bruke radiospotten på podkast også?»  

Mens radiospotten må kjempe om oppmerksomheten din, har podkast den unike fordelen ved at oppmerksomheten allerede er høy. Derfor vil vi alltid anbefale å produsere tilpassede podkastspotter som reflekterer lytteropplevelsen og modusen lytteren er i.  

KLIKK HER FOR Å MELDE DEG PÅ FROKOSTSEMINARET OM PODKAST