I samarbeid med Apotek 1 utgir Suburbia Magasinet to ganger i året. Magasinet inneholder praktiske råd for egenomsorg og helse knyttet til sesong, varierte fagartikler, intervjuer og diverse produktinformasjon fra Apotek 1.

 

Formidling av kunnskap

Det er givende med å jobbe med kunder som ønsker å bringe en form for opplysning til sine kunder. Derfor er samarbeidet med fagkyndige i Apotek 1 uvurderlig i arbeidet med Magasinet.

Mens vi står for Magasinets konsept, design og innhold, er det deres fagkunnskap om medisinbruk i Norge som beriker Magasinet med innsikt og veiledning innen helse. Et av formålene med Magasinet er å formidle denne kunnskapen i enda en kanal, og samtidig skal det underbygge Apotek 1 sin posisjon som faghandel.

Magasinet er gratis, og kan leses på apotek1.no eller plukkes opp i et av kjedens 450 apotek.