Her tilpasses og oppdateres logoene for hver «Fashion Week»-kampanje, enten ved å skape en egen logo eller gi «Fashion Weeks»-logoen en særegen vri. I tillegg sørges det for at hver kampanje presenteres i et miljø eller iscenesettes på en måte som gjenspeiler både sesong og produkter.

Alt skal til slutt understreke kampanjenes individuelle karakter.

Da dette er en spesiell kampanje rettet mot håndverkere, er det avgjørende å utnytte konseptet ved å sette ting på spissen samt tydeliggjøre det unike ved hver kampanje. Videre, i stedet for å plassere deltakerne på byggeplassen, bringer vi dem direkte inn på scenen gjennom DM-en.