Utfordring og mål

Høyskolen Kristiania har vokst til å bli en av de ledende utdanningsinstitusjonene i Norge, og har de siste årene fått over 80 forskjellige studier – alt fra akupunktur til 3D-design. Det har ført til rekord i antall søkere fem år på rad. Mye av veksten har vært drevet av en digital annonseringsrigg som er optimalisert til fingerspissene for å konvertere søkere til de mest populære studiene – flaggskipene.

Men med den store bredden i studieutvalget, vil videre vekst være avhengig av at vi får kommunisert også de nye og mindre studiene – til vidt forskjellige målgrupper. Dette krevde at digitalriggen måtte bygges om for å tilpasses disse nye målene, med spesiell fokus på å øke antall digitale leads  – og pga. lavere budsjetter, måtte vi klare dette til en betydelig lavere CPL (Cost per Lead).

Løsning

Den nye digitalriggen ble omstrukturert med to fokusområder:

  1. Sikre annonsetrykk på tvers av studier ved en egenutviklet løsning: gjennom API integrasjon til Facebook trente vi algoritmene til å knytte de mest attraktive målgruppene opp mot de enkelte studiene. En løsning som både fordeler annonsetrykk jevnere og holder CPL nede.
  2. Videre ekspanderte vi de allerede finpussede kjøpstaktikkene vi har brukt år på å utvikle, ved å introdusere dynamiske annonser på tvers av alle digitale kanaler, som sørget for budskap med skreddersøm til ulike målgrupper basert på posisjon i kjøpsreisen og med løpende A/B testing.

Resultater 

Den nye annonseringsriggen har levert strålende resultater! I løpet av kampanjen økte antall søknader langt over målsetting, og hele 70 % av økningen kan attribueres til den digitale riggen. Antallet digitale leads økte med 50 % – selv med et betydelig lavere budsjett. Målet om jevn fordeling på tvers av studier ble også nådd.

Premiert case

Sølv i kategorien Lead Performance under INMA Performance Awards 2020

Her er jurybegrunnelsen: 
Årets sølv i Lead Performance kategorien går til et case som viser god evne til å utvikle seg i et svært konkurranseutsatt marked. De bruker økonomiske prinsipper og forretningsforståelse inn i en performance marketing strategi, ved at de bruker data til å forstå hvor stor trakten må være i hvert ledd, for å oppnå ønsket vekstmål, og bruker beregninger på kundens livstidsverdi når de vurderer resultater. De jobber oppdatert med performance, og bygger en dynamisk løsning som øker effekt av eksisterende kanaler, og optimaliserer budskap mot mange spissede målgrupper i en rekke kanaler. I caset møter vi en aktør som er i et marked med spiss konkurranse, akkurat i det en pandemi øker etterspørselen etter deres type tjeneste, med en strategi som gjør at de får frem sine budskap og tilbud på riktig tid til riktig målgruppe. De bruker data og automatisering i samspill med løpende taktiske vurderinger og endringer gjennom dialog, på en forbilledlig måte. Caset er inspirerende for alle selskaper som har nådd et metningspunkt i etterspørsel etter hovedprodukter, men som har et lager av long-tail tilbud som de vokse med – og bruker taktikker som gir svært gode resultater, også gitt at en pandemi rår. Sølvet i Lead Performance går til Starcom for caset: Høyskolen Kristiania: «Alle studier skal med».